Medijsko središče

Sporočila za javnost


11.06.2018|Sporočila za javnost

Poslovanje Mercatorja skladno z zahtevami novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Med 21. in 25. majem je v Mercatorju potekala recertifikacijska (obnovitvena) zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, letos prvič v celoti po zahtevah novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Maloprodajni kolegij
10.05.2018|Sporočila za javnost

4. Maloprodajno srečanje v znamenju optimizma in smelih načrtov

V četrtek, 10. maja 2018, se je na 4. Maloprodajnem kolegiju v ljubljanskem Koloseju vodstvo Mercatorja sešlo s poslovodji in njihovimi namestniki, da bi jim predstavilo glavne poudarke iz poslovanja družbe v preteklem letu ter zarisalo smernice za naprej.

IRM 9621
08.05.2018|Sporočila za javnost

Skupina Mercator v prvem četrtletju 2018 z dobičkom in rastjo vseh ključnih kazalnikov poslovanja

Skupina Mercator je v prvem četrtletju 2018 glede na ocenjene podatke poslovanja ustvarila za 25,8 mio EUR EBITDA, kar je za 36,5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.