Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

1. Splošni pogoji uporabe spletišča Mercator

 

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Mercator. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletišča, spletne pasice, profila Mercator in povezanih spletnih strani.

Ob vstopu na spletišče Mercator je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

 

2. Spletišče Mercator

 

Spletišče Mercator je dostopno na svetovnem spletu na www.mercator.si in na enem mestu združuje spletne strani Mercatorja in z njim povezanih družb z namenom, da uporabniku zagotovi boljši dostop do informacij o celotni ponudbi in dodatnih ugodnosti v Mercatorjevih prodajalnah in klubih in v prodajalnah povezanih družb ter preko portala Moja pika vpogled v poslovanje s Pika kartico. Uporabnik bo lahko preko portala Moja Pika preverjal poslovanje na računu Pika kartice.

 

3. Pomen izrazov

 

3.1. Spletišče Mercator

 

Izraz »Spletišče Mercator« oziroma njegove izvedenke pomenijo skupen izraz za spletno pasico, spletne strani: www.mercator.si, www.lumpi.si, www.klubintersport.si, www.maxi.si, www.mmobil.si, www.mholidays.si, www.maxen.si, www.mmmrecepti.si, www.uzivajmozdravo.si, trgovina.mercator.si/market, trgovina.mercator.si/tehnika, www.mercator.si/kariera, druge podstrani www.mercator.si in povezane spletne strani, ki jih upravljavec umesti v spletišče.

3.2. Lastnik in upravljavec

 

Pojem »lastnik spletišča«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana.

 

3.3. Obiskovalec in uporabnik

 

Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče Mercator, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala v Profil Mercator in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

 

4. Sprejem splošnih pogojev

 

Z uporabo spletišča Mercator obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

5. Registracija uporabnika in preklic registracije

 

5.1. Registracija in prijava


Obiskovalec se lahko registrira kot uporabnik spletišča tako, da izpolni registrski obrazec in si ustvari Profil Mercator. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe spletišča Mercator ter storitev in ugodnosti, ki jih ta nudi.

Če je obiskovalec že registriran kot uporabnik katere od Mercatorjevih obstoječih spletnih strani (npr. Pika kartice – storitev Moja Pika, Uživajmo zdravo, Lumpi ipd.), se lahko registrira kot uporabnik Mercatorjevega spletišča na podlagi osebnih podatkov, ki so bili že zbrani ob prvi registraciji neposredno od njega. Za takšno registracijo v spletišče Mercator je potrebna njegova privolitev.

Ob registraciji mora uporabnik upravljavcu posredovati najmanj naslednje obvezne podatke:

  •  uporabniško ime (elektronski naslov);
  •  ime in priimek;
  •  država.


Na registracijskem obrazcu pa lahko uporabnik sporoči tudi druge podatke (naslov, poštna številka, pošta idr.).

Registracija za uporabo Mercatorjevega spletišča je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, ne bo mogel uspešno dokončati prijave in njegova prijava v spletišče Mercator ne bo izvedena.

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik spletišče uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom, ki je enak elektronskemu naslovu in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Če želi uporabnik prejemati obvestila o posebnih ugodnostih na svoj mobilni telefon preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte, se lahko na posameznih spletnih straneh spletišča, ki to omogočajo, naroči na obvestila o akcijah in novostih. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil o posebnih ponudbah tudi vsak čas odjavi.

 

5.2. Preklic registracije

 

Če želi uporabnik preklicati svojo registracijo, lahko to stori tako, da se prijavi v Mercator spletišče in prekliče registracijo z izbiro aplikacije »Preklic registracije«. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo upravljavec izbrisal osebne podatke uporabnika. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

 

5.3. Prenehanje registracije


Če je uporabnik na spletišču neaktiven (ne uporablja spletišča) več kot dve leti, uporabniku avtomatsko preneha registracija, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke uporabnika, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

 

6. Točnost podatkov

 

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

 

7. Varstvo osebnih podatkov

 

7.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov


Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v profil Mercator ali ob prijavi v spletišče Mercator, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). Na spletišču Mercator so lahko objavljene različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo z drugo prvo osebo. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletišča Mercator se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji v profil Mercator na spletišču s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

 

7.2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov


Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, kraj, mobilno telefonsko številko, stacionarno telefonsko številko.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in njenih vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb (Intersport ISI, d.o.o.; Modiana, d.o.o. …).

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je Mercator, d.d. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Mercator, d.d..

 

7.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov


Šteje se, da uporabnik na spletišču ob registraciji v profil Mercator , pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 7.2. splošnih pogojev.

 

7.4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov


Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

 

7.5. Zavarovanje osebnih podatkov


Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

 

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov


Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

 

7.7. Piškotki


Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče preko profila Mercator daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in njenih vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb (Intersport ISI, d.o.o.; Modiana, d.o.o. …)

 

7.8. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba


Uporabnik podatkov je Poslovni sistem Mercator d.d.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča Mercator.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
g. Erik Renko
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 56 01 600
E-pošta: erik.renko@mercator.si

 

8. Omejitev odgovornosti


Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

 

9. Avtorske pravice


Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

 

10. Spremembe splošnih pogojev


Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Ljubljana 2013 (ver. 1.0)