Varstvo osebnih podatkov poslovnih partnerjev

Mercator GDPR Responsive 686x300px2

Varstvo osebnih podatkov poslovnih partnerjev

Politika varovanja osebnih podatkov poslovnih partnerjev

1. Uvodno določilo

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato spoštujemo vaše zaupanje pri posredovanju vaših osebnih podatkov, četudi gre za poslovno sodelovanje. V nadaljevanju vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Mercator d.o.o. ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Dobava blaga – dobavitelji
Za namen izvajanja pogodbe o dobavi blaga obdelujemo kontaktne podatke zaposlenih pri dobavitelju (ime in priimek, naziv delovnega mesta, telefonska številka, mail naslov) in sicer za:

 • izvedbo marketinških in akcijskih aktivnosti
 • za naročanje blaga,
 • za usklajevanje planogramskih izzivov,
 • za pošiljanje vabil ob konferencah,
 • za usklajevanje matičnih podatovk,
 • reševanja napak in poškodb ob dostavi in skladiščenju.

Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je pogodba o dobavi blaga.

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki se obdelujejo v času izvajanja pogodbe, pri čemer se prenehajo obdelovati, ko dobavitelj obvesti o spremembi. Kontaktni podatki se hranijo še 1 leto po prenehanju poslovanja z dobaviteljem.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Mercator pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na dpo@mercator.si ali na naslov Mercator d.o.o., Pooblaščenec za varstvo podatkov, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana. Izpolnitev upravičene zahteve Mercator izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije

 • vrste osebnih podatkov
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 •  pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 •  kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim   virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

 

b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

 

d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

 

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in posredovan po varni poti.

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dpo@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

7. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.mercatorgroup.si in začne veljati dne 21.12.2020.