Medijsko središče

Banner Prvo cetrtletje 686x300px

Skupina Mercator v prvem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih treh mesecih leta 2020 povečali za 10,8 % glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali dobrih 530 milijonov evrov. Skupina Mercator je v tem obdobju beležila za 14,1 % višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno in 11,1 % rast normalizirane EBITDA. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., kot največja družba v Skupini Mercator, pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila rast prihodkov od prodaje v višini 10,3 % in rast prihodkov od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno v višini 14,8 %.

Skupina Mercator je obdobje 1-3 2020 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1,1 milijona EUR, kar je za 4,8 milijonov EUR več glede na enako obdobje preteklega leta. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je v prvih treh mesecih leta 2020 beležila povečanje čistega dobička za kar 36,0 % oz. 1,8 milijona EUR glede na enako obdobje preteklega leta.

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je ob tem poudaril:

»Pozitivni trendi poslovanja, tako na ravni prihodkov, EBITDA in poslovnega izida, so rezultat uspešnega izvajanja poslovne strategije diferenciacije in vseh 125 iniciativ operativnega načrta za učinkovito poslovanje na vseh trgih delovanja Skupine.

Že v začetku poslovnega leta 2020 smo lahko določili močan pozitiven trend poslovne uspešnosti in dobičkonosnosti. Samo pravočasna in odgovorna priprava na spremenjene razmere v času razglasitve epidemije pa je Skupini Mercator omogočila nadaljevanje pozitivnih trendov poslovanja. Mercator je danes konkurenčno podjetje, vpeto v lokalno ponudbo, kar prepoznavajo tudi kupci in dokazujejo rasti tržnih deležev na vseh trgih poslovanja Skupine.«

Skupina Mercator je ne glede na delovanje v času krize nadaljevala z vsemi aktivnostmi, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj Skupine, pri čemer je v ospredju nadaljevanje projekta izgradnje novega logističnega centra v Ljubljani. Nadaljevala je tudi s širjenjem in prenovami poslovne mreže. Pomembno je uspešno dokončati postopek prenosa delnic Mercatorja na Fortenovo Grupo in tako Mercatorju zagotoviti stabilnega lastnika, ki bo podpiral rast Mercatorja v prihodnosti.

Skupina Mercator pa je s celo vrsto aktivnosti v času krize dokazala tudi, da je odgovorni del družbe, v kateri deluje. Zato je že takoj po razglasitvi epidemije izvedla vrsto družbeno odgovornih dejavnosti.

Mercator je med drugim zagotovil 30 ton hrane in higienskih pripomočkov Rdečemu Križu in Slovenski Karitas, zagotavljal je malico za vse Covid-19 točke po Sloveniji, pomagal predstavnikom Civilne zaščite po Sloveniji, zaposlenim v najbolj ogroženih domov za starejše občane ter tudi tako dokazal, da je družbeno odgovorno podjetje.

»Izkazuje se, da je kompetenca trgovine za upravljanje z različnimi tehnološkimi, komunikacijskimi in prodajnimi kanali postala ključna sestavina uspeha. To je ena najbolj pomembnih ugotovitev, ki jih je potrdila kriza«, je dodal Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.