O nas

banner M Fransizna konferenca Uspesni 686x300px

Franšize

V Mercatorju smo za slovenske razmere razmeroma zgodaj začeli s franšizingom. Prve franšizne pogodbe so bile v okviru takratnih Mercatorjevih trgovskih družb sklenjene v letu 1991. V vseh primerih je šlo za oddajo v najem s franšizo lokalov, katerih lastnik je bil Mercator, v veliki meri so bili prejemniki franšize dotedanji Mercatorjevi zaposleni.

Mercatorjev franšizni sistem temelji na razmerju, ki se vzpostavlja med dvema pravno in gospodarsko samostojnima pogodbenikoma in temelji na obojestranskem lojalnem sodelovanju in spoštovanju dobrih poslovnih običajev.

Večina prejemnikov franšize je računalniško povezanih z Mercatorjevim grosistom, kar jim omogoča neposredno naročanje blaga in posledično izjemno kakovostno oskrbo.

Vsa navodila, pravila in standardi, ki veljajo za poslovanje Mercatorjevih trgovin, se za franšizne enote uporabljajo neposredno oziroma se po potrebi predhodno prilagodijo posebnostim franšiznih enot. Navodila, pravila in standardi so zbrani v priročniku za poslovanje franšiznih enot.

Za celostno podobo franšiznih enot se uporabljajo vsi poglavitni prepoznavni elementi celostne grafične podobe Mercatorjevih prodajaln. Ta je osnova za izdelavo projekta za ureditev konkretne prodajalne. Zunanji videz je - razen oznake, da gre za franšizno enoto, z navedbo prejemnika franšize - enak videzu Mercatorjevih prodajaln.

V franšizno razmerje vabimo tako trgovce, ki že sedaj nabavljajo izdelke pri nas, posebno pozornost pa posvečamo tudi trgovcem, ki jih sedaj oskrbujejo konkurenčni grosisti, in tistim, ki se na novo odločajo za odpiranje drobnoprodajnih enot.

Prejemniki franšize so z vključitvijo v Mercatorjev franšizni sistem deležni vrste prednosti, med drugim:

  • pravice do uporabe blagovne znamke Mercator;
  • konkurenčnih prodajnih, plačilnih in drugi pogojev;
  • strokovne pomoči pri določitvi prodajnega programa in ureditvi prodajalne;
  • redne, kakovostne, celostne in pravočasne oskrbe prodajalne z blagom;
  • vključitve v izbrane prodajne in propagandne akcije, ki jih za mrežo svojih prodajaln organizira Mercator.

 

DODATNE INFORMACIJE:

g. Jaka Poteko
Vodja oddelka
T: +386 (0)1 560 35 23  
E: jaka.poteko@mercator.si

g. Alenka Krafogel
Direktorica sektorja Agroopreme, tranzitne prodaje in franšiz
T: +386 (0) 1 560 3351
M: +386 30 998 267
E: alenka.krafogel@mercator.si