O nas

IMG 4999

O DRUŽBI

Družba Poslovni sistem Mercator d.o.o. je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij in ima nalogo opravljanja trgovsko dejavnost.

Osebna izkaznica podjetja:

Firma: Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Naslov:  Dunajska cesta 107
Poštna številka in kraj: 1113 Ljubljana
Država: Slovenija
T: +386 (0)1 560 10 00
E: info@mercator.si
W: www.mercator.si

Družba Poslovni sistem Mercator d.o.o. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Osnovni podatki:

Firma: Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Skrajšano ime: Mercator d.o.o.
Glavna dejavnost: 47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Poslovodstvo družbe: Tomislav Kramarić: predsednik poslovodstva - generalni direktor, Hrvoje Bošnjak: član poslovodstva-direktor
Matična številka: 5300231
Davčna številka: SI45884595
Poslovni račun: TRR: 02922-0015960569 NLB (primarni račun)
Datum ustanovitve: 5.12.1989
Osnovni kapital družbe: 224.144.994, 19 EUR

V okviru družbe delujejo:

Mercator trgovina Slovenija:

Druge poslovne dejavnosti:

 

Poslovni sistem Mercator d.o.o. je član naslednjih poklicnih združenj:

  • Trgovinske zbornice Slovenije,
  • Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru,
  • Združenja nabavnikov Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarske zbornice,
  • Združenja delodajalcev Slovenije.

Poslovni sistem Mercator d.o.o. posluje skladno z veljavno zakonodajo, internimi pravili in dobro poslovno prakso.