O nas

mercator veleprodaja in cashcarry

Veleprodaja in Cash&Carry

V izvršnem področju veleprodaje se na različnih prodajnih programih (market program, tehnični programi, kmetijski repromateriali) ukvarjamo s prodajo blaga vsem vrstam pravnih subjektov, kot so franšizni kupci, grosisti, gostinci, mali trgovci, samostojni podjetniki in proračunski uporabniki.

Prodaja se izvaja tako v klasični obliki preko skladiščnega poslovanja, preko prodajnega kanala Cash&Carry poslovalnic in tranzitnega poslovanja. Ključni cilji so usmerjeni v ohranjevanje in povečevanje doseženih tržnih pozicij in obsega prodaje eksternim kupcem na vseh segmentih delovanja izvršnega področja.

Mercator d.d.
IP Veleprodaje
Slovenčeva 25
1000 Ljubljana

ga. Janja Vran
Tajništvo
T: +386 (0)1 560 3311
E: janja.vran@mercator.si

 

g. Tomaž Blagotinšek
Izvršni direktor IP Veleprodaja
T: +386 (0)1 560 11 89
M: +386 (0) 030 996 263
E: tomaz.blagotinsek@mercator.si
g. Jože Cajnar
Direktor sektorja C&C in operativna prodaja
T: +386 (0)1 560 64 68
M: +386 (0)41 544 510
E: joze.cajnar@mercator.si
g. Amer Bećirović
Direktor sektorja Prodaja trgovina,
Horeca in Javna naročila
T: +386 (0)1 560 11 10
M: +386 (0)51 287 272
E: amer.becirovic@mercator.si
ga. Mirjana Čavničar
Direktorica sektorja Podpora poslovanju
T: +386 (0)1 560 3285
M: +386 (0)30 998 208
E: mirjana.cavnicar@mercator.si
ga. Nives Rudolf
Direktorica prodaje 
T: +386 (01) 560 17 53
M: +386 (0)30 998 230
E: nives.rudolf@mercator.si
ga. Alenka Krafogel
Direktorica sektorja Agroopreme in tranzitne prodaje
T: +386 (0) 1 560 3351
M: +386 30 998 267
E: alenka.krafogel@mercator.si
ga. Katja Jerič
Vodja nabave
T: +386 (0)1 560 45 66
M: +386 (0)51 290 207
E: katja.jeric@mercator.si
g. Ivan Rozman
Vodja HoReCa
T: +386 (0)1 560 34 43
M: +386 (0)40 438 650
E: ivo.rozman@mercator.si
ga. Helenca Mramor
Vodja trgovci in ključni kupci
T: +386 (0)1 560 33 06
M: +386 (0)30 996 253
E: helenca.mramor@mercator.s
ga. Sonja Novak Kaurin
Nabava Veleprodaja / Živila
T: +386 (0)1 560 15 50
M: +386 (0)30 996 187
E: sonja.novak@mercator.si
g. Mitja Gobec
Direktor logistike
T: +386 1 560 33 46
M: +386 51 315 118
E: mitja.gobec@mercator.si
 

Kontakti regionalnih vodij:

regionalni vodja regija tel. e- naslov
Jožica Markač ŠTAJERSKO -POMURSKA +386 (0)30-998-473 jozica.markac@mercator.si
Sabina Čuš MURSKA SOBOTA Z OKOLICO +386 (0)51-289-962 sabina.cus@mercator.si 
Marjan Jerman DOLENJSKA +386 (0)30-998-910 marjan.jerman@mercator.si
Milojka Jelenko  CELJSKO, KOROŠKA +386 (0)31-638-859 milojka.jelenko@mercator.si
Nataša Demšar GORENJSKA +386 (0)51-289-964 natasa.demsar@mercator.si
Uroš Valjavec GORENJSKA +386 (0)30-996-284    uros.valjavec@mercator.si
Zmagoslava Zorn GORIŠKO PRIMORSKA REGIJA +386 (0)30-998-486 zmagoslava.zorn@mercator.si
Uroš Vodopivec PRIMORSKA +386 (0)51-291-624  uros.vodopivec@mercator.si 
Predrag Maksimovič OSREDNJA SLOVENIJA  + 386 (0)41-603-741   predrag.maksimovic@mercator.si