O nas

IMG 8676

Prodaja nepremičnin

Najugodnejšemu ponudniku se proda:

Zemljišča

 • Dobova, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 14.458 m2, parc. št. 1123/8, 1125/2, 1126/2, 1127/2, 1128/2, 1129/2, 1271/4, 1348, 1367, 924/5, 925/2, 926/2 vse k.o. Veliki Obrež. Izhodiščna prodajna cena je 400.000,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče ob Marketu Marjanca, parc. št. 782/1 k.o. 184 Gornja Radgona, v izmeri 4.721 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 269.000,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče, parc. št. 606/1, k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 52 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.400,00 EUR.
 • Jesenice, nezazidano stavbno zemljišče Hrenovce, v skupni izmeri 15.949 m², parc. št. 902/7, 902/106, 902/105, 902/44, vse k.o. 2175 – Jesenice, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 2.399.000,00 EUR.
 • Jesenice na Dolenjskem, zemljišče pri objektu Jesenice 8, parc. št. 1932 in 1891/98, vse k.o. 1308 – Velika Dolina, v izmeri 296 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 4.100,00 EUR.
 • Kočevje (industrijska cona), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 5.114 m2, parc. št. 946/11, k.o. Stara cerkev. Izhodiščna prodajna cena je 269.000,00 EUR.
 • Lendava, Zemljišče (Tehtnica -Kurivo), Kolodvorska 42, Lendava, v izmeri 2354 m2, parc. št. 6367/2, 6367/3, k.o. Lendava. Izhodiščna prodajna cena je 59.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, nezazidano stavbno zemljišče v Murski Soboti, v skupni izmeri 16.608,00 m2, od tega parc. št. 4694/10 v izmeri 16.181,00 m2 in parc. št. 4694/25 v izmeri 427,00 m2, obe k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 1.399.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Bilečanska cesta (obrtna cona Turopolje), nezazidano stavbno zemljišče, površine zemljišča 6.174 m2 , ID znak: parcela 105 4283/3, m2 , ID znak: parcela 105 4289/4, m2 , ID znak: parcela 105 4290/3, vse v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 370.000,00 EUR. 

Poslovne stavbe

 • Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 514,8 m2, parcele 1884/1, 1884/4, 1884/6, 1885/1 in 1883/2, vse k.o. 2176 – Blejska Dobrava, v skupni izmeri 1.500 m2, pri vseh v deležu do celote (1/1). Celotna stavba je oddana v najem. Energijski kazalnik za del stavbe 1: letna dovedena energija 108 kWh/m2. Letna potrebna toplota za ogrevanje za del stavbe 2: razred F, 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 280.000,00 EUR.
 • Brezovci, Brezovci 45, zaprt gostinski lokal in trgovina, površina 271,65 m2, ter gospodarsko poslopje, površina 333,00 m2, parc. št. 777/1 in 777/2, obe k.o. 74 - Brezovci, v izmeri cca. 3.551 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 240 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Borovnica, Paplerjeva ulica 8, trgovski ter skladiščni prostori, v skupni površini cca. 500 m2, ID znak: del stavbe 2004-1208-3, ID znak: del stavbe 2004-1210-3, ID znak: del stavbe 2004-1210-4, ID znak: parcela 2004 284/3, vse v deležu do celote (1/1) in ID znak: parcela 2004 284/9, v skupni lastnini. Trgovski ter skladiščni prostori so oddani v najem. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 180,74 kWh/m2 oz. 183,89 kWh/m2. Predmet prodaje so tudi 3 klima naprave, ki se nahajajo v prostorih. Izhodiščna prodajna cena je 375.000,00 EUR.
 • Celje, Ljubljanska cesta 52,  poslovna stavba, površine cca 730 m2 z zemljiščem na parc. št. 1817/1, 1817/3, 1817/4 in 1818/1, k.o. 1076 – Medlog v izmeri 2313 m2 v deležu do celote 1/1. Poslovni prostori v stavbi se oddajajo v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 206 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 635.000,00 EUR.
 • Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2/a, poslovni prostori prodajalne in gostinskega lokala Market Cerklje, površina prostorov 416 m², parc. št. 3123/7, k.o. 1302 – Cerklje, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.323 m². V objektu je delovala živilska prodajalna, poleg je še bife s teraso v izmeri 86,25 m2. Bife je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 209.000,00 EUR.
 • Cerkvenjak, Cerkvenjak 13 b, trgovina in gostinski lokal, površina 318,6 m2, ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 1.668 m2, parc. 14/9 in 14/8, obe k.o. 541 - Cerkvenjak, obe v  deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje 86 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 260.000,00 EUR.
 • Črenšovci, Zadružna ulica 2, poslovna stavba (nekdanja tehnična prodajalna), površine 445,5 m2, parc. št. 1201/2 k.o. 140 – Črenšovci, površine 1253 m2, v deležu do celote (1/1).  Energijski kazalnik: razred E, potrebna toplota za ogrevanje je 137 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 210.000,00 EUR.
 • Dravograd, Meža 10, poslovni prostor, ID znak 829-844-5, površina 479,5 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 134 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 280.000,00 EUR.
 • Hrastnik, Cesta 1. maja 7, prostor nekdanje prodajalne, površine 323 m2, parc. št. 1350/1, k.o. 1855 – Hrastnik-mesto, v izmeri 540 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 239 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 124.000 EUR.
 • Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, pritlični poslovni prostor z izložbo, ID znak 1855-750-10, površina 102,4 m2, v deležu 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 45.000,00 EUR.
 • Hrušica (Občina Jesenice), Hrušica 71b, poslovni prostori s pripadajočim zemljiščem, površina stavbe 373,0 m2, parc. št. 270/9 in 270/10, obe k.o. 2172 – Hrušica, pri obeh v deležu do celote, parc. št. 270/7 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 202/1000-in, parc. št. 270/6 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 146/1000-in, ter parc. št. 270/1 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 723/1000-in. Poslovni prostori so oddani v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 292 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 266.000,00 EUR. Kupec se zavezuje izvesti morebitno delitev solastnine na pripadajočem zemljišču.
 • Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 23, poslovni prostor trgovine, površine 307,4 m2, ID znak: del stavbe 2524-1084-3, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 190.000,00 EUR.
 • Izola, Veluščkova 6-8, poslovni prostor površine 107,40 m2, ID znak: del stavbe 2626-1240-24, v deležu do celote (1/1). Energetski kazalnik stavbe: energetski kazalnik E. Izhodiščna prodajna cena je 205.000,00 EUR.
 • Ižakovci, Ižakovci 150, poslovni prostor, neto tlorisna površina 112,2 m², parc. št. št. 1678 in 1677, obe k.o. 135 - Ižakovci, s skupno izmero 1.228 m², v deležu do 2/3. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 45.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cesta maršala Tita 41, neto tlorisna površina 246,8 m2, ID znak 2175-485-90, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 145.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cirila Tavčarja 4, neto tlorisna površina 223,9 m2, ID znak 2175-288-12, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 124 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 95.000,00 EUR.
 • Jesenice, Ulica Franca Benedičiča 2, prodajalna, površina 257,5 m2, ID znak 2175-2153-25, v deležu do celote. Poslovni prostor je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 139.000,00 EUR.
 • Kozje, Kozje 36, poslovni prostor, površina 79,9 m2, ID znak 1242-361-7, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska 56, neizdelan poslovni prostor ID znak: del stavbe 2636-3626-627 v I. kleti, v neto tlorisni površini 1.176,70 m2 in 19 parkirnih mest v garaži v skupni izmeri 237,6 m2 (ID znak: del stavbe 2636-3626-323, ID znak: del stavbe 2636-3626-324, ID znak: del stavbe 2636-3626-325, ID znak: del stavbe 2636-3626-326, ID znak: del stavbe 2636-3626-327, ID znak: del stavbe 2636-3626-328, ID znak: del stavbe 2636-3626-329, ID znak: del stavbe 2636-3626-330, ID znak: del stavbe 2636-3626-331, ID znak: del stavbe 2636-3626-332, ID znak: del stavbe 2636-3626-333, ID znak: del stavbe 2636-3626-339, ID znak: del stavbe 2636-3626-340, ID znak: del stavbe 2636-3626-341, ID znak: del stavbe 2636-3626-342, ID znak: del stavbe 2636-3626-343, ID znak: del stavbe 2636-3626-344, ID znak: del stavbe 2636-3626-241, ID znak: del stavbe 2636-3626-362). Poslovni prostor in parkirna mesta so oddana v najem. Energetska izkaznica za stavbo je bila izdelana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 700.000,00 EUR.
 • Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 32, skladišče, površine 17,3 m2, ID znak: del stavbe 1515-544-10, v deležu do celote. Energijski kazalnik: energetska izkaznica ni potrebna skladno s 6. odstavkom 31. člena Zakona o učinkoviti rabi energije. Izhodiščna prodajna cena je 3.900,00 EUR.
 • Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 38, poslovni prostori nekdanje trgovine in lokala v izmeri cca. 68 m2, ID znak 1515-600-902, skupaj s parc. št. 116/1 v deležu do 1/1 in parc. št. 116/3 v deležu do ½, obe k.o. 1515 – Metlika. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 210 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 36.000,00 EUR.
 • Metlika, Ulica CBE 37, zaprta prodajalna v pritličju, ID znak: del stavbe 1515-377-8, površina 121,10 m2, k.o. Metlika, do celote. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 42.000,00 EUR.
 • Most na Soči, Postaja 4, skladiščni in upravni prostori, skupne površine prostorov 4.493,8 m2 in skupne površine zemljišč 4.705 m2, parc. št. 917/6, 917/4, 918, vse k.o. 2246 MOST NA SOČI ter vse do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 850.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Lendavska 29 b, poslovna stavba, površina 1380 m2, od te površina prodajalne 680 m2 in površina skladišča 700 m2, ter pripadajoče zemljišče s stavbiščem v skupni izmeri 5.791,75 m2, parc. št. 181, v deležu do 7/8, parc. št. 179/6, 185/2, 187/10, 179/7 in 179/10, vse v deležu do celote, vse k.o. 105 – Murska Sobota. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 128 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 602.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Industrijska 7, skladišče, površine  793 m2 in zemljišče 1543 m2, parc. št. 1477/2, k.o. 105 Murska Sobota in zemljišče v izmeri 440 m2, parc. št. 1480/1 in parc. št. 1480/2, k.o. 105 Murska Sobota, vse v deležu do celote (1/1).  Izhodiščna prodajna cena je 409.000,00 EUR.
 • Nova Gorica, Gradnikove brigade 63, prostori skladišča ter zaklonišča (bivša prodajalna Kare 8), skupne površine prostorov 535,1 m2, ID znak: del stavbe 2304-948-1 ter ID znak: del stavbe 2304-948-3, do 1/1 (do celote). Prostori skladišča ter zaklonišča so oddani v najem. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 196 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 385.000,00 EUR.
 • Ormož, Kolodvorska cesta 2a, poslovni prostori v kleti in pritličju poslovno stanovanjske stavbe, površina 470,3 m2, ID znak 332-475-42, v deležu do 1/1, in ID znak 332-475-41, v deležu do 8692/10000. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 153 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 170.000,00 EUR.
 • Pivka, Kolodvorska cesta 1, poslovni prostor, površine 260,6 m2, ID znak: del stavbe 2501-872-2, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 188 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 133.000,00 EUR.
 • Polzela, Cvetlična ulica 2, poslovni prostori, površina prostorov 791,4 m2, parc. 308/4, 308/3, 308/2, 308/1 in 309/3, vse k.o. 992 – Polzela, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.684 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 187 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 305.000,00 EUR.
 • Posavec (Občina Radovljica), Posavec 8, poslovni prostori, površine 66,3 m2, parc. št. 282/4 k.o. 2160 – Ljubno, v deležu do 10/100. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 222 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 75.000,00 EUR. 
 • Sevnica, Kvedrova c. 49, poslovni prostor, površine 220,6 m2, ID znak: del stavbe 1379-1136-901, v deležu do celote (1/1). Prostor je oddan v najem. Etažna lastnina na tej lokaciji ni dokončno urejena. Kupec na svoje stroške poskrbi za dokončanje etažne lastnine. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 126 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 151.000,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 9, poslovni prostor, ID znak 753-1115-19, neto tlorisne površine 487,90 m2, v deležu do 1/1 in zemljišča, v skupni izmeri 3418 m2, od tega parc. št. 1140/7, parkirišče in zelenica v izmeri 279 m2, parc. št. 1140/8, zelenica v izmeri 556 m2, parc. št. 1140/1, parkirišče v izmeri 1.741 m2 in parc. št. 1140/4, zelenica v izmeri 842 m2, vse v k.o. 753 - Slovenska Bistrica, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 96 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 400.000,00 EUR.
 • Šalovci, Šalovci 168, poslovni prostor in 2 stanovanji, neto tlorisna površina 300,88 m², od tega poslovni prostor v izmeri 171,29 m² in stanovanji v izmeri 90,95 m² ter 38,64 m², vse na parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci, v skupni izmeri 810 m² v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Predmet prodaje je tudi zemljišče, v izmeri 234 m², parc. št. 7583 k.o. 17 - Šalovci v deležu do 1/1. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa do parc. št. 7581 k.o. 17 – Šalovci, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci.  Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 134, skladiščni in poslovni prostori, površine cca. 2.247 m2, stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 4.201 m2, parc. št. 766 /4, 766/5  in 766/3,  vse k.o. 972 Šmartno ob Paki do 1/1. Nepremičnina je delno oddana v najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 835.000,00 EUR.
 • Tržič, Ravne 9, poslovni prostor prodajalne, neto tlorisna površina 266,21 m2, ident. št. 15.E, ID stavbe 115, k.o. Tržič. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 79 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 155.000,00 EUR.
 • Turnišče, Ulica Štefana Kovača 22, nekdanja tehnična in tekstilna trgovina, površina 352,1 m2, in pripadajoče zemljišče, parc. 1654/1 in 1666/2, obe k.o. 149 - Turnišče, v skupni izmeri 2.350 m2, v deležu do celote. Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 256 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Velenje, Kidričeva 53, poslovna stavba z zemljiščem, od tega poslovni prostori površine 4.210,50 m2, pripadajoče zemljišče 3.475,00 m2 , ID znak: parcela 964 1833/1, ID znak: parcela 964 1833/2, ID znak: parcela 964 1833/7, ID znak: parcela 964 1836/10, ID znak: parcela 964 1836/8, vse v deležu do 1/1, kar v naravi predstavlja trgovske prostore s pripadajočim stavbnim zemljiščem. Energetski kazalnik stavbe: energetski kazalnik D. Izhodiščna prodajna cena je 1.473.675,00 EUR.

 

Stanovanja

 • Ptuj, Rimska ploščad 1, stanovanje, v deležu 2437/10000, kar glede na skupno površino 81,50 m2 znese cca. 19,86 m2,  ID znak: del stavbe 400-2824-4. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 39  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 25.000,00 EUR.

 

Pogoji za nakup

 • Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti;
 • Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe, ceno in plačilne pogoje. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe;
 • Ponudniki morajo za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727, SKB, d.d., s pripisom »Nakup nepremičnine«. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v petih delovnih dneh po izboru kupca na TRR, ki bo naveden v ponudbi;
 • Kmetijska zemljišča bodo prodana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih;
 • Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od obvestila, da je izbran, s prodajalcem skleniti pogodbo o nakupu v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje;
 • Davek na promet nepremičnin oz. davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe in prenosa lastništva nosi kupec v celoti;
 • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.o.o. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, v kolikor je že bila vplačana;
 • Drugi pogoji bodo dogovorjeni s pogodbo.

 

Pisne ponudbe pošljite na naš naslov:

Mercator d.o.o.
Sektor Razvoj in dezinvesticije
Dunajska 107
1000 Ljubljana

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

»Vabimo vas, da za dodatne informacije pokličete Sektor Razvoj in dezinvesticije na T: +386 (0)1 560 16 80.«