Družbena odgovornost

mercator ravnanje z odpadno embalazo

Ravnanje z odpadno embalažo

Mercator, d.d. se kot trgovec pojavlja v vlogi nekakšnega zbirnega centra, v katerem nastaja in se zbira odpadna embalaža izdelkov trgovske znamke Mercator, izdelkov, ki jih pridobivamo in uvažamo ter izdelkov dobaviteljev, s katerimi sodelujemo. V Mercatorju imamo preko 2650 dobaviteljev embaliranega blaga. Letno zberemo približno 12.500 ton odpadne embalaže ter jo predamo družbi Slopak v nadaljnje recikliranje.

Ločeno zbiranje odpadne embalaže

Odpadna embalaža se v Mercatorju, povsod kjer nastaja, zbira ločeno glede na vrsto materiala (plastika, karton, ...). Na lokacijah, ki so določena kot zbirna mesta, se ločeno zbrano odpadno embalažo odlaga v zabojnike namenjene posamezni vrsti odpadne embalaže. Na lokacijah, ki niso definirane kot zbirna mesta, pa se odpadno embalažo ločeno zbira na roll zabojnikih (nekakšnih vozičkih), ki se s povratnim transportom z več kot 330 kamioni prevažajo na posamezna zbirna mesta.

Tako iz preko 700 Mercatorjevih lokacij, lokacij veleprodajnih kupcev in franšiznih prodajaln odpadno embalažo ločeno po vrstah prepeljemo v naše distribucijske centre, ki so hkrati zbirna mesta odpadne embalaže.

V distribucijskem centru iz roll zabojnikov odpadno embalažo, že sortirano po vrstah, preložimo v večje 35 m3 zabojnike ali dvodelne stiskalnice, ki jih prevzamejo podizvajalci družbe za ravnanja z odpadno embalažo v katere shemo smo vključeni.

Z ločevanjem ohranili 9 tisoč dreves

V Mercatorju nam je v zadnjih petih letih z vestnim ločevanjem odpadne embalaže uspelo ločeno zbrati in reciklirati preko 43 tisoč ton odpadne kartonske embalaže, preko 6 tisoč ton odpadne plastične folije in plastičnih gajbic ter preko 9 tisoč ton odpadne lesene embalaže. Tako smo preprečili nastanek 47 tisoč ton emisij CO2, preprečili porabo 172 tisoč m3 vode in ohranili 9 tisoč dreves.

Sistem ločevanja odpadne embalaže smo tekom let izboljšali z intenzivnim izobraževanjem zaposlenih, prav tako namenjamo vedno več pozornosti sodelovanju s kupci in njihovemu ozaveščanju. V sodelovanju z dobavitelji pa sodelujemo na področju prilagajanja proizvodnje in embalaže trajnostnim trendom.

Ohranjamo tudi kvaliteto zraka

Ločeno zbiranje odpadne embalaže in lasten transport le-te do zbirnih mest zagotavlja večjo učinkovitost transporta in posledično pomembno znižanje obremenitve zraka. Prav tako ločeno zbiranje odpadne embalaže vpliva na povečevanje deleža odpadne embalaže primerne za recikliranje, kar zmanjšuje porabo energije in surovin ter zmanjšuje količine komunalnih odpadkov, ki obremenjujejo deponije in naše okolje.

Zberemo največ odpadne embalaže v Sloveniji

Na naših prodajnih mestih in v skladiščih ločeno zberemo največ odpadne embalaže v Sloveniji med zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo, več kot 12 tisoč ton. To je toliko kot mestna občina Ljubljana in Maribor skupaj.

8 tisoč kubikov odpadne embalaže

V distribucijskem centru v Ljubljani mesečno zberemo približno 8 tisoč m3 odpadne embalaže, kar je na letnem nivoju več kot prostornina Turističnega jezera v Velenju. V enem letu Mercatorjevi tovornjaki v Sloveniji prevozijo 15 milijonov kilometrov oz. 19-krat do Lune in nazaj.