Družbena odgovornost

mercator varstvo okolja

Varstvo okolja

V Mercator, d.d. poslujemo z mislijo na prihodnje rodove in se zavedamo pomena zmanjševanja vplivov na okolje, zato že vrsto let preoblikujemo naše procese v okolju prijaznejše. Tako prispevamo k varovanju naravnega okolja, zdravja ljudi ter ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst. Smo prvo in edino trgovsko podjetje na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje v Sloveniji, ki ima certifikat ISO 14001.