Družbena odgovornost

mercator sestavine izdelkov lastnih znamk

Sestavine izdelkov lastnih znamk

V Mercatorju kot trgovski verigi z izdelki dnevne rabe v gospodinjstvu in za dom imamo v ponudbi  tudi izdelke lastnih znamk, za katere zakonski predpisi predvidevajo objavo sestavin. Dobavitelje izbiramo skrbno in jih preverjamo, da dobi kupec na prodajnem mestu varne izdelke naših znamk, proizvedene iz dovoljenih sestavin skladno z Uredbo ES št. 648/ 2004  Evropskega parlamenta in Sveta ter nacionalno zakonodajo.

Zaradi varstva okolja, zlasti zaščite površinskih vod, lahko vsebujejo detergenti na trgu EU le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisom biološke razgradljivosti. To dosledno upoštevamo, tako da s pogodbo obvežemo našega dobavitelja oz. proizvajalca, ki v našem imenu izdeluje detergente Mercatorjevih lastnih znamk.

S spletno objavo sestavin detergentov lastnih blagovnih znamk uporabnike seznanjamo  z osnovnimi podatki o sestavi detergentov, predvsem z namenom zaščite zdravja ljudi in varstva okolja. Predpisi za sezname sestavin ne zahtevajo podatkov o koncentracijah posameznih sestavin, CAS številk ter podrobne sestave dišav, razen podatkov alergenih dišav.

Za detergente, ki so v splošni rabi, so vse sestavine oziroma skupine sestavin  v koncentracijah nad 0,2 % in njihova koncentracijska območja navedena na etiketi oz. embalaži detergenta.

Poleg podatkov o sestavinah, ki jih navajamo na etiketi ter na spletnem mestu, je medicinskemu osebju na izrecno zahtevo na voljo tudi podrobnejši seznam vseh sestavin, ne glede na njihovo koncentracijo in koncentracijsko območje. Podatki s tega seznama so zaupne narave in se uporabljajo izključno za potrebe zdravljenja. Na embalaži je naveden naslov, elektronski naslov in telefonska številka, kamor lahko medicinsko osebje naslovi zahtevo.

Z vsemi temi ukrepi Mercator zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti izdelkov lastnih znamk in s tem skrbi za blaginjo in varnost svojih porabnikov.

Pripeti dokumenti