Družbena odgovornost

Banner Pika Kartica Zelena 686x300px 2022 3

Zanesljiv partner

Carinska uprava RS, ki je v Republiki Sloveniji pooblaščena za izvedbo certificiranja po kriterijih za pridobitev statusa AEO je družbi Mercator d.o.o., podelila Status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Mercator je varen in zanesljiv partner

Status AEO pomeni, da je Mercator v vsej Evropski skupnosti spoznan kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, zlasti glede carinskih operacij in je upravičen do ugodnosti po vsej Skupnosti. Te ugodnosti vključujejo manjše število mejnih fizičnih kontrol, nižjo oceno carinskega tveganja, prednostno obravnavanje blaga in preprostejše poročanje, kar pomeni, da bodo izdelki na Mercatorjevih policah hitreje.

S certifikatom do večje varnosti

Evropska skupnost uvaja nove stroge postopke za zagotavljanje varnosti mednarodne trgovine in izboljšanja varnosti dobavnih verig. Spremembe bodo vplivale na skoraj vse vidike poslovanja kateregakoli podjetja, ki kupuje, prodaja ali prevaža blago v EU ali iz nje. Z režimom Pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) je vzpostavljen program akreditacij, ki velja za celotno Evropsko skupnost.

Certifikat AEO od leta 2006

Certifikat predstavlja novost v evropskem poslovnem prostoru, saj se je pilotski projekt pričel v letu 2006, prvih 11 evropskih družb pa je pridobilo certifikat v lanskem letu. Mercator d.o.o. je med prvimi imetniki certifikata AEO, do zdaj ga je pridobilo le 21 slovenskih družb večinoma iz proizvodne in logistične dejavnosti. Projekt, s katerim je Mercator izpolnil vsa merila za certifikat, je potekal leto in pol.

Status AEO bo bistveno skrajšal čas

Status AEO bo bistveno skrajšal čas, ki smo ga do zdaj porabili za opravljanje carinskih formalnosti, tako bo  poslovanje poslovnega sistema Mercator še bolj učinkovito, stroški bodo manjši, blagovni tok bo zaradi skrajšanih časov distribucije hitrejši in končno bodo izdelki na policah Mercatorjevih prodajaln veliko hitreje. To je pomembno predvsem za hitrejšo dostavo izdelkov izven držav EU tako v Slovenijo kot na druge trge, kjer Mercator deluje, saj bo do konca leta prisoten že na sedmih trgih Jugovzhodne Evrope.

S certifikatom do znižanja cen

V študiji projekta je Mercator ugotovil, da bo pridobitev certifikata omogočila znižanje cene prevoznih storitev za dobave izven EU, znižanje stroškov špediterskih posredovanj, zmanjšanje zalog blaga iz tretjih držav, skrajšali se bodo dobavni roki, zmanjšalo se bo zavarovanje carinskega dolga do 50%. Povečala se bo konkurenčnost in poslovni ugled družbe.

Pripeti dokumenti