Družbena odgovornost

mercator corporate governance code2

Elektronsko poslovanje

Računalniška izmenjava podatkov-RIP (angleško Electronic Data Interchange - EDI ), oziroma elektronsko poslovanje med Mercatorjem ter dobavitelji in kupci v procesu nabave in prodaje temelji na popolni integraciji vseh sodelujočih informacijskih sistemov, torej med Mercatorjem, ponudnikom elektronskih poti in partnerji, ter zagotavlja popolno kontrolo nad izmenjevalnimi e-dokumenti.

Hkrati je to za Mercator d.o.o. nujen in običajen način poslovanja v prihodnosti, saj nam zagotavlja večjo hitrost pri izvedbi procesa nabave in prodaje, nadzor nad izmenjavo e-dokumentov, večjo kakovost poslovanja z vidika zmanjšanja napak v podatkih in procesih, znižanje stroškov z vidika obsega človeških virov, ki obdelujejo dokumente, medsebojno urejenost šifrantov artiklov, urnikov naročanj in dostav, avtomatizacijo prevzema/prodaje blaga, avtomatizacijo sprejema e-računov, njihove likvidacije in arhiviranja ter izdaje e-računov.

mercator medletne porocila

Elektronsko poslovanje z dobavitelji trgovskega blaga

V Mercatorju v sodelovanju s ponudniki elektronskih poti izvajamo elektronsko izmenjavo dokumentov v zvezi z nabavo trgovskega blaga. Izmenjava dokumentov je podprta z rešitvijo oziroma standardi RIP/EDI (Elektronic Data Interchange).

Preberite več»
mercator nadzorni svet3

Elektronsko poslovanje z dobavitelji netrgovskega blaga in/ali storitev

V Mercatorju izvajamo elektronsko prejemanje e-računov za nakupe netrgovskega blaga in/ali storitev prek www.bizbox.eu oziroma ponudnika elektronskih poti ZZI, d.o.o.

Preberite več»
mercator shareholders meeting2

Elektronsko poslovanje s kupci trgovskega blaga in storitev

V Mercator d.o.o. v sodelovanju z našim izbranim ponudnikom elektronskih poti ZZI, d.o.o. (www.bizbox.eu) izdajamo elektronske račune kupcem trgovskega blaga in/ali storitev ter najemnikom. Izvajamo pa tudi elektronsko izmenjavo dokumentov v zvezi s prodajo trgovskega blaga, ki je podprta z rešitvijo oziroma standardi RIP/EDI (Elektronic Data Interchange).

Preberite več»