Za vlagatelje

mercator koledar financnih objav

Koledar finančnih objav


Vrsta objave/dogodka

Predvideni
datum objave/dogodka*
Revidirano Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2017 četrtek, 26.4.2018
Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-3 2018 sreda, 23.5.2018
25. redna skupščina delničarjev torek, 12.6.2018
Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-6 2018 sreda, 29.8.2018
Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-9 2018 sreda, 21.11.2018
Gospodarski načrt za leto 2019 sreda, 12.12.2018

* Navedeni so predvideni datumi. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.

Objave bodo na voljo na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet ter na spletni strani družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., prav tako pa tudi morebitne spremembe finančnega koledarja.