O Skupini

Mercator

M-Energija, d.o.o.

Osebna izkaznica podjetja

Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana
(01) 560 62 50
www.maxen.si

Firma: M-ENERGIJA, energetska družba, d.o.o.
Skrajšano ime: M – ENERGIJA, d.o.o.
Vodstvo družbe: Slavko Očko, Hermina Otoničar Mahnič - direktorja
Matična številka: 1562819000
Davčna številka: SI73670049
Poslovni račun: TRR: 02922-0255928675 odprt pri NLB d.d.
Datum ustanovitve: 17.5.2001
Osnovni kapital: 1.639.232,34 EUR

Več na www.maxen.si.

mercator
mercator IP
M emba