O Skupini

Mercator-Emba, RA – MB Certified sustainable cocoa

Z odgovornostjo do dežel v razvoju in majhnih kmetov, ki jim pridelovanje kakavovca omogoča preživetje in socialni razvoj, Mercator-Emba s certificiranjem po Rainforest Alliance (RA) standardu za kakavovec omogoča bolj pravično proizvodnjo in trgovino ter trajnostni razvoj kmetovanja.

Program certificiranja RA temelji na kodeksu trajnostnega ravnanja z imenom RA, pod okriljem organizacije Rainforest Alliance. V osnovi gre za nabor družbenih, socialnih in okoljskih meril za odgovorno prakso pridelovanja kakavovca in učinkovito upravljanje kmetij. Pridelovalci kakavovca, ki izpolnjujejo pogoje, pridobijo RA certifikat, uporabljajo RA logo in so upravičeni do pridobitve trajnostne premije. Kodeks temelji na mednarodnih konvencijah organizacije dela in strokovnem znanju različnih inštitucij ter drugih zainteresiranih strani, vključno s kmeti pridelovalci. Kodeks je sprejet in implementiran v zelo širokem krogu. Sistem certificiranja temelji na modelu nenehnega izboljševanja. Proizvajalci morajo od prvega leta izpolnjevati osnovne standarde varnosti in kakovosti in so zavezani nenehnemu izboljševanju. V ceni izdelkov, ki so RA certificirani, je vključena premija, ki zagotavlja kmetom trajnostno kmetovanje in razvoj.

Standard je pomemben za naše podjetje, saj skupaj z našimi dobavitelji in kupci tako dokazujemo, da smo podjetje, ki podpira trajnostni razvoj, tako na domačem trgu kot na mednarodnem globalnem nivoju.

Certifikat pod imenom UTZ smo prvič pridobili leta 2014, ko smo začeli v proizvodnji prelivov za našega strateškega kupca McDonald's uporabljati trajnostno certificirani kakav v prahu in kakav maso. Leta 2022 je prišlo do združitve UTZ in RA, pri čemer UTZ kot tak ne obstaja več in se spremeni v Rainforest Alliance (RA).

Recertifikacijske presoje izvajamo vsake dve leti. Trajnostni sistem je v Mercator-Embi del sistema vodenja kakovosti in varnosti živil in zajema proces nabave, proizvodnje in prodaje. Sistem redno vzdržujemo in dopolnjujemo z novimi zahtevami organizacije RA, priporočili zunanjih presojevalcev in lastnimi predlogi za izboljšanje sistema.

RA certifikat za izdelke iz kakava je za naše podjetje in kupce dodana vrednost, saj s tem zagotavljamo bolj pravično proizvodnjo in trgovino, kar je v skladu z našim kodeksom etičnega in trajnostnega ravnanja.