O Skupini

Mercator-Emba, IFS Food – International food standard

Skrb za kakovost in varnost izdelkov, ki jih proizvajamo in tržimo, je naša osrednja vrednota in glavno vodilo. Svojim kupcem in potrošnikom želimo ponuditi varne izdelke najvišje kakovosti in s tem prispevati k varovanju zdravja ljudi, ohranjanju zaupanja v naše izdelke ter obenem zadovoljiti njihova pričakovanja, saj se zavedamo, da je njihova zvestoba merilo naše uspešnosti.

IFS Food standard je priznani standard GFSI sheme (Global Food Safety Initiative) za presojo proizvajalcev hrane. Poudarek je na varnosti hrane in kakovosti procesov in izdelkov.

Standard je pomemben za nas, še posebej, ker proizvajamo »privat label« izdelke. Vsebuje številne zahteve, povezane s skladnostjo specifikacij kupcev. Standard smo vključili v obstoječi sistem HACCP in podpira zaposlene v proizvodnem procesu, razvoju, kakovosti in prodaji ter marketingu pri njihovih prizadevanjih za varnost in kakovost blagovnih znamk.

Zajema področja, kot so odgovornost vodstva, sistem vodenja kakovosti in varnosti hrane, upravljanje z viri, načrtovanje in proizvodni proces, meritve, analize, izboljšave in potvorbe s hrano.
Certifikat smo prvič pridobili leta 2002, ko smo začeli s poslovnim sodelovanjem s francoskimi trgovskimi verigami na področju kakav instant izdelkov.

Od takrat vsako leto izvajamo interne in certifikacijske presoje. IFS Food je v Mercator-Embi del integriranega sistema vodenja kakovosti in varnosti živil, ki ga redno vzdržujemo in dopolnjujemo skladno s korektivnimi ukrepi, priporočili notranjih in zunanjih presojevalcev ter lastnimi pobudami.

Certifikat IFS Food ima številne prednosti, saj je v veliki meri odraz odličnosti družbe v kakovosti, varnosti hrane in zadovoljstvu kupcev. Ponuja konkurenčno prednost na tržišču. S standardom smo pridobili boljše razumevanje vodstva in zaposlenih glede dobrih praks, ažurno spremljanje skladnosti s predpisi o živilih, manj presoj kupcev kot tudi večjo prilagodljivost za interne rešitve zaradi pristopa, ki temelji na oceni tveganja. Pridobili smo poslovni ugled kot proizvajalec visokokakovostnih in varnih izdelkov ter možnost poslovnega sodelovanja s kupci, ki zahtevajo neodvisne presoje.