Medijsko središče

Sporočila za javnost


10.12.2021|Sporočila za javnost

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

10.12.2021|Sporočila za javnost

Finančni koledar za poslovno leto 2022

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja Finančni koledar za poslovno leto 2022.

poslovna stavba Mercator5
09.12.2021|Sporočila za javnost

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2022

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2022 glede na leto 2021 predvideva rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA in nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2022 načrtuje 2,26 milijarde EUR prihodkov, kar predstavlja 4,9 % rast v primerjavi z oceno za leto 2021.