Medijsko središče

VIT 3539

Novi predsednik uprave Mercator d.d. je Tomislav Čizmić

Nadzorni svet družbe Mercator, d.d. je danes na podlagi sporazuma o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave, doseženega dne 5.4.2017, sklenil, da se Antona Balažiča z dnem 5. 4. 2017 odpokliče z mesta predsednika uprave družbe Mercator, d.d., brez kakršnih koli krivdnih razlogov na strani predsednika uprave. Hkrati je nadzorni svet za novega predsednika uprave s petletnim mandatom od 6. 4. 2017 dalje imenoval Tomislava Čizmića. V upravi družbe ostaja član uprave Igor Mamuza.

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d se je dne 5.4.2017 seznanil s predlogom Antona Balažiča o predčasnem sporazumnem prenehanju mandata predsednika uprave. Nadzorni svet je na seji odpoklical predsednika uprave brez kakršnih koli krivdnih razlogov in hkrati za predsednika uprave, s petletnim mandatom, z dne 6.4.2017 imenoval Tomislava Čizmića. V upravi PS Mercator še naprej ostaja član uprave Igor Mamuza.

Tomislav Čizmić zelo dobro pozna poslovni sistem Mercator, saj se je Skupni Mercator pridružil leta 2013, sprva kot član uprave, kasneje pa tudi kot predsednik uprave Mercator Hrvaška. Septembra 2014 je prevzel vodenje najzahtevnejšega projekta v skupini in sicer vodenje projekta integracije in realizacije sinergij Mercatorja in Agrokorja na petih trgih. Tomislav Čizmić ima dolgoletne izkušnje z vodenjem na različnih delovnih področjih, v zadnjem času pa je bil znotraj Mercatorja zadolžen za integracijo in uresničevanje sinergij na ključnih poslovnih funkcijah. V začetku leta 2016 je kot pomočnik generalnega direktorja Mercator Srbija vodil pripravo novega poslovnega modela Mercator Srbija. Kariero v Mercatorju pa je kot pomočnik člana uprave in direktor področja poslovne podpore nadaljeval v Sloveniji, kjer je vodil upravljanje najpomembnejših projektov na ravni Poslovnega sistema Mercator.

Tomislav Čizmić je ob imenovanju dejal: »Pred štirimi leti sem začel v Mercatorju na Hrvaškem in danes prevzemam vodenje celotnega Mercatorja v polni skrbi za kupce, zaposlene, dobavitelje in družbeno okolje na vseh njegovih trgih. Seveda se zavedam trenutne kompleksnosti situacije, vendar sem prepričan, da bomo delali dobro in izpolnjevali vse prevzete obveznosti do naših partnerjev ter nadaljevali razvoj Mercatorja in krepili njegov položaj na trgu. Mercator ostaja največji zaposlovalec v Sloveniji, ki bo tudi vnaprej izpolnjeval vse svoje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, bank upnic in države.«

Več informacij o položaju in poslovanju družbe Mercator bo družba podala po predstavitvi poslovnih rezultatov še v mesecu aprilu.

 

g. Tomislav Čizmić