Kariera

banner stipendije 686x300px

Štipendije za mlade glasbenike

Mercator razpisuje 5 štipendij v višini 2.400 EUR bruto na leto za obdobje dveh let za nadarjene mlade glasbenike, katerih starši so zaposleni v Mercatorju.

Na razpis lahko starši ali skrbniki prijavijo:

 • otroke v starosti od 8 do 15 let, ki morajo biti vključeni v formalno izobraževanje v glasbenih šolah najmanj eno leto,
 • pri čemer velja, da so starši oz. skrbniki v delovnem razmerju v Mercatorju.

Prednost imajo:

 • otroci, ki pridobijo priporočilo svojih profesorjev, mentorjev,
 • otroci, katerih oba starša ali skrbnika sta v delovnem razmerju v Mercatorju.
 • Prijave morajo vsebovati:
 • ime in priimek otroka,
 • ime in priimek starša ali skrbnika,
 • kadrovsko številko starša ali skrbnika,
 • potrdilo o šolanju in učnem uspehu v glasbeni šoli,
 • dokazila o morebitnih dosežkih na glasbenem področju,
 • morebitna priporočila profesorjev, mentorjev,
 • linke na morebitne posnetke glasbenega nastopa  otroka,
 • kratek opis delovanja otroka na glasbenem področju.

Vse v roku prispele in z vso potrebno dokumentacijo opremljene prijave na razpis bo pregledala in ocenila strokovna skupina v sestavi:
1.  Aldo Kumar, skladatelj
2.  Luka Šulić in Stjepan Hauser, 2Cellos
3.  Tomislav Čizmić, predsednik uprave

Razpisno dokumentacijo oziroma prijavo lahko starši ali skrbniki pošljejo najpozneje do 15. junija 2018, na naslov: Mercator, d.d., Sektor za korporativno komuniciranje, Breda Sivec, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – Prijava za štipendijo za nadarjene mlade glasbenike«.

Strokovna komisija bo pregledala vse prijave, naredila ožji izbor kandidatov, ki jih lahko povabi tudi na nastop pred komisijo.

Strokovna komisija bo do 31. avgusta 2018 kandidate oziroma njihove starše ali skrbnike obvestila o svoji odločitvi. Starši oziroma skrbniki izbranih otrok bodo podpisali pogodbo o štipendiranju.

Strokovna komisija bo podelila 5 enakovrednih štipendij v višini 2.400 EUR bruto na leto za obdobje dveh let. Štipendije se bodo nakazovale v enakih mesečnih obrokih (12 obrokov na leto). Ob morebitnem prenehanju formalnega izobraževanja oziroma ob prenehanju delovnega razmerja starša ali skrbnika izbrani kandidat nima več pravice do štipendije.

Podrobnejše informacije lahko dobite na e-naslovu: breda.sivec@mercator.si ali po telefonu na: 01/560 1967.