Družbena odgovornost

Vprašanja in odgovori

Z informacijo pred vami želimo predstaviti biorazgradljivo plastiko in odgovoriti na nekatera pogosta vprašanja, ki se pogosto pojavljajo ob uporabi teh novih materialov.

Kaj je biorazgradljiva plastika?

Biorazgradljiva plastika je plastika, ki jo naravni mikroorganizmi prepoznajo kot hrano in jo presnovijo do produktov kot so ogljikov dioksid, voda in biomasa.

Kako poteka biorazgradnja plastike?

Biorazgradljiva plastika razpada pod kombiniranim vplivom abiotskih ("neživih", npr. UV svetloba, voda, toplota) in biotskih ("živih", organizmi kot so bakterije, glive, alge) faktorjev. V prvi fazi material izgubi trdnost in fizično razpade - fragmentira, v drugem koraku pa organizmi nastale delce presnovijo.

Ali razpad materiala pomeni, da je biorazgradljiv?

Ne. Fizični razpad ali fragmentacija je prvi korak razgradnje, ki vodi do majhnih delcev. Pri materialih, ki nimajo s certifikatom zagotovljene biorazgradljivosti, teh delcev mikroorganizmi ne razgradijo in lahko daljši čas onesnažujejo okolje.

Kako biorazgradljivo plastiko razločim od navadne plastike?

Biorazgradljiva plastika se od običajne – nebiorazgradljive plastike na videz ne razlikuje. Za identifikacijo smo odvisni od napisov in oznak na izdelkih. Ti morajo jasno povedati, da je material ali izdelek biorazgradljiv oz. primeren za kompostiranje. To nedvoumno potrjuje poseben certifikacijski znak (spodaj), ki mora biti obvezno opremljen s številko certifikata.

oznake3
Certifikacijska znaka, ki dokazujeta, da je plastika primerna za kompostiranje. Za desnega (OK compost) obstajajo tudi variante za domače kompostiranje (HOME) ter biorazgradnjo v zemlji (SOIL) in vodi (WATER). Certifikacijski znak mora biti opremljen s številko certifikata.

Drugi znaki in napisi kot so okolju prijazen, 100% razgradljiv in podobno ob hkratni odsotnosti certifikacijskega znaka nakazujejo, da material ni dokazljivo biorazgradljiv in ni primeren za kompostiranje. Takšnim izdelkom se izogibajte.

Ali je biorazgradljiva plastika primerna za kompostiranje?

Da, biorazgradljiva plastika s certifikacijskimi oznakami je primerna za kompostiranje.

Ali je biorazgradljiva plastika narejena iz obnovljivih virov?

Ni nujno. Biorazgradljivo plastiko lahko pridobimo iz fosilnih (neobnovljivih) virov kot tudi iz biomase (obnovljivi viri). Biorazgradljosti ne določa vir temveč narava (struktura) materiala. Količinsko pa je večina biorazgradljivih plastik, ki so danes na trgu res narejenih iz obnovljivih virov.

Kateri izdelki so narejeni iz biorazgradljive plastike?

Iz biorazgradljive plastike je moč narediti večino izdelkov za katere se uporablja plastiko. Najbolj razširjena je uporaba vrečk iz biorazgradljive plastike, ki jih uporabljamo za odlaganje bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Biorazgradljiva plastika se množično uporablja za proizvodnjo embalaže, za proizvodnjo pribora, kozarčkov in krožnikov za enkratno uporabo, za dele plenic, v kmetijstvu itd. Najdemo jo v mnogih ekoloških izdelkih, nabor uporab pa se vztrajno širi.

Ali vrečka iz biorazgradljive plastike razpade če se zmoči?

Ne. Plastična vrečka iz biorazgradljive plastike ima enake lastnosti kot plastična vrečka iz nebiorazgradljive plastike. Razpad se začne po daljšem času, predvsem pod pogoji industrijskega kompostiranja.

Kaj naj naredim z biorazgradljivo plastiko, ko postane odpadek?

Biorazgradljivo plastiko odložite med organske odpadke ("rjav kontejner"). Pravilno ravnanje z biorazgradljivo plastiko je aerobna (kompostiranje) ali anaerobnna (bioplin) razgradnja. Biorazgradljive plastike ne odlagajte med odpadno embalažo ("rumeni zabojnik"), ker zaradi drugačnih predelovalnih lastnosti lahko povzroča težave pri recikliranju ostalih – nebiorazgradljivih vrst plastike. Nekatere biorazgradljive plastike bodo v domačem kompostniku razpadale dalj časa, ker je hitrost razpada prilagojena industrijskemu kompostiranju, kjer je temperatura višja.

Ali biorazgradljivo plastiko lahko odvržem neposredno v naravo?

Ne. Razpad biorazgradljive plastike poteka optimalno pod pogoji industrijskega kompostiranja. V naravi je postopek počasnejši zato odpadki odvrženi neposredno v naravo kazijo okolje in predstavljajo nevarnost za živali, ravno tako kot odpadki iz nebiorazgradljive plastike.

Ali biorazgradljiva plastika prispeva k onesnaževanju morja s plastičnimi odpadki?

Vseakakor prispeva, če jo nevestno odvržemo v naravo. Se pa biorazgradljiva plastika v naravi razgradi in dolgoročno ni nevaren tujek v naravi. V vodnem okolju in morjih je zaradi nižje temperature in majhne koncentracije mikroorganizmov biorazgradnja počasnejša kot na kopnem ali v kompostni kopici a kljub temu poteka hitro v primerjavi z razgradnjo nebiorazgradljive plastike, ki predstavlja resno grožnjo biološki diverziteti in organizmom v vodnih okoljih.

Kje lahko kupim vrečke iz biorazgradljive plastike in koliko stane?

Biorazgradljive vrečke lahko kupite v večini večjih in bolje založenih trgovin. Biorazgradljive vrečke so dražje od običajnih nerazgradljivih, ker je obseg proizvodnje materialov in izdelkov (tudi vrečk) manjši in s tem dražji.

Ali imamo v Sloveniji proizvajalce biorazgradljive plastike in izdelkov iz nje?

V Sloveniji trenutno nimamo proizvodnje biorazgradljive plastike, izdelke iz teh materialov pa proizvaja kar nekaj slovenskih predelovalcev plastičnih materialov.

Ali se lahko izognem uporabi biorazgradljive plastike?

Vsekakor, organske odpadke iz gospodinjstva zbirajte v trajni posodi, ki jo izpraznite neposredno v rjav zabojnik. Nerazgradljive plastične vrečke in embalažo dosledno ločujte in odlagajte v zabojnike za embalažo in vaš okoljski odtis bo, vsaj glede plastike, skoraj idealen. Sploh pa uporabljajte trajne izdelke in se, kjer je to mogoče, odrecite nepotrebni porabi dobrin.

Ta informativni letak je bil pripravljen v sklopu mednarodnega projekta PLASTiCE: Razvoj inovativne vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi, ki spodbuja uporabo trajnostnih oblik plastike, predvsem biorazgradljive plastike in plastike na osnovi obnovljivih virov, v Srednji Evropi. V projektu širimo razumevanje o teh materialih v različnih javnostih, prispevamo k nastanku urejenega regulativnega okolja na področju in spodbujamo sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnim in industrijskim okoljem.