Družbena odgovornost

mercator sodelovanje v globalnih pobudah

Sodelovanje v globalnih pobudah

REAP

Mercator, d.d. je podpisnik pobude REAP (Retailers Environmental Action Plan), oblikovane v okviru Evropske trgovske zbornice (Eurocommerce). REAP je pobuda trgovskega sektorja v Evropi za oblikovanje okoljskih zavez in okolju prijaznega delovanja trgovine.

Cilj članov pobude, ki niso samo evropska trgovska podjetja, ampak tudi različna trgovska združenja, Evropska komisija in ostali zainteresirani deležniki, je vzpostaviti platformo s konkretnimi ukrepi za zmanjšanje okoljskih vplivov delovanja trgovinskega sektorja na tem področju.

Podpisniki redno poročamo o napredku pri uvajanju okolju prijaznih ukrepov na vseh področjih delovanja ter si medsebojno izmenjujemo izkušnje.

Mercator, d.d. je v okviru pobude REAP tudi podpisnik Kodeksa trajnostnega okoljskega poslovanja kot prostovoljnega Kodeksa evropske trgovine, na področju okoljskih standardov delovanja trgovine.