Družbena odgovornost

mercator sodelovanje s poslovnimi partnerji

Sodelovanje s poslovnimi partnerji

Mercator na področju varovanja okolja, trajnostnega sonaravnega razvoja, upravljanja z odpadki ter varčevanja z energijo sodeluje z mnogimi partnerji, v naslednjih letih se nam bodo zagotovo pridružili še mnogi drugi.

V Mercator, d.d. skupaj s poslovnimi partnerji skrbimo za trajnostno upravljanje dobavne verige z namenom zagotoviti kakovostno in varno oskrbo potrošnikov. V skrbi za okolje optimiziramo dostavne poti, se usmerjamo k okolju prijaznim surovinam, materialom, spodbujamo lokalno proizvodnjo in razvoj podeželja.

Mag. Emil Šehič, direktor ZEOS, d.o.o.
Emil Sehic
"Za Mercator, d.d. lahko rečem, da je eden od pomembnih stebrov delovanja družbe ZEOS. Pomemben je tako iz vidika podjetja, ki na trg daje električno in elektronsko opremo, kot iz vidika podjetja, ki operativno zbira tovrstno odpadno opremo. Pri tem nam pomaga njihova razvejana mreža trgovin ter neposredni kontakt s potrošniki na področju okoljskega ozaveščanja."