Družbena odgovornost

mercator projekt plastice

Projekt PLASTiCE

Razvoj inovativne vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi. V Mercator, d.d. smo se v skladu z okoljsko odgovornostjo pridružili projektu PLASTiCE. ki spodbuja uporabo trajnostnih oblik plastike, predvsem biorazgradljive plastike in plastike na osnovi obnovljivih virov.

V projektu "PLASTiCE - Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe" (Razvoj inovativne vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi) sodelujemo kot trgovsko podjetje, ki med izvajanjem lastne dejavnosti uporablja in na trg posreduje večje količine embalaže in ima tudi možnost vplivati na odgovornejše vedenje drugih. Naš interes je, da v internih procesih uporabljamo embalažo z manjšim okoljskim odtisom in jo hkrati ponudimo tudi našim kupcem. Med možnosti za dosego tega cilja sodi tudi uporaba biorazgradljivih plastik, o kateri bomo v okviru projekta pridobili strokovno podprte in zanesljive informacije.

V projektu sodelujemo z lastnimi izkušnjami, pogledi in zahtevami glede biorazgradljivih plastik ter omejitvami s katerimi smo se soočili pri poskusu njihove uporabe. Tako bomo bistveno prispevali k pripravi enotnega sistema, ki bi podjetjem pomagal organizirano preiti tovrstne omejitve. Hkrati pripravljamo študijo primera uvedbe embalaže iz biorazgradljivih plastik v naše prodajalne in ozaveščamo kupce o prednostih in slabostih uporabe biorazgradljivih plastik.

O projektu PLASTiCE

Mednarodni projekt Inovativni razvoj vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi – PLASTiCE, je namenjen promoviranju novih okolju prijaznejših in trajnostnih vrst plastike. Cilj projekta je identifikacija in odprava omejitev, ki preprečujejo hitrejšo in bolj množično uveljavljanje trajnostnih vrst plastike, predvsem biorazgradljive plastike in plastike na osnovi obnovljivih virov v srednji Evropi.

Ta cilj bo 13 sodelujočih partnerjev iz štirih držav Srednje Evrope doseglo s pomočjo nacionalnih informacijskih točk, ki bodo javnosti in industriji nudile znanstveno preverjene informacije o trajnostnih vrstah plastike, z vzpostavitvijo sistema certificiranja biorazgradljive plastike primerne za kompostiranje ter z načrtom za prehod na trajnostne vrste plastike.

Projekt vodi Kemijski inštitut Ljubljana, sodelujejo pa partnerji iz Slovenije (Slopak d.o.o., Plasta d.o.o., Mercator d.d. in Center odličnosti PoliMaT), Slovaške (Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak University of Technology in Bratislava in HrKo Holding), Italije (University of Bologna, Department of Chemistry ‘G. Ciamician’, ASTER S. Cons. P. A. in Novamont SpA) ter Poljske (Polish Academy of Sciences Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Packaging Research and Development Centre.

Projekt je vreden 2,55 mio EUR, od tega je 2.11 mio EUR financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Srednja Evropa.
Projekt bo zaključen predvidoma aprila 2014.
trojcek

Cilji projekta

Cilj projekta je identifikacija in odprava omejitev, ki preprečujejo hitrejšo in bolj množično uveljavljanje trajnostnih vrst plastike, predvsem biorazgradljive plastike in plastike na osnovi obnovljivih virov v srednji Evropi.
PLASTiCE - brošura
www.plastice.org