Družbena odgovornost

mercator voda in odpadne vode

Vode in odpadne vode

Voda je bistvenega pomena za preživetje človeštva, zato v Mercator, d.d. skrbimo za racionalno rabo vode in si hkrati prizadevamo zmanjševati onesnaženost in količino naših odpadnih voda.

Voda

Vodo v  Mercator, d.d. rabimo primarno za pitno vodo in v sanitarne namene (čiščenje, sanitarije, ...). Na nekaj lokacijah pa vodo tudi zajemamo iz vodotokov in jo uporabljamo za hlajenje blaga in prostorov.

Ker se za hlajenje blaga in prostorov uporablja zaprti krog, se voda med uporabo ne onesnaži in jo tako vrnemo nazaj v vodotok od koder smo jo odvzeli.

Odpadna voda

Odpadne vode, ki nastajajo zaradi opravljanja naše dejavnosti pa so predvsem odpadna komunalne vode (primarno iz sanitarij, ...).

Na lokaciji našega skladišča v Bohovi pri Mariboru pa nastaja tudi odpadna industrijska voda, ki pa jo je iz leta v leto manj in za katero redno vsako leto opravimo monitoring odpadnih vod in tako zagotovimo, da ne presegamo dovoljenih mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo.