Družbena odgovornost

mercator ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Pri opravljanju naše dejavnosti vsakodnevno nastajajo večje količine različnih vrst odpadkov, saj ima Mercator, d.d., kot največje trgovsko podjetje v Sloveniji več kot 600 prodajaln, 7 večjih in manjših skladišč ter zaposluje več kot 11.000 sodelavcev.

Projekti preprečevanja nastajanja odpadkov in optimizacije embalaže izdelkov so prioritetni okoljski projekti, ki se izvajajo v okviru sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.

Ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov pa smo vključili tudi Načrt gospodarjenja z odpadki v Mercator, d.d. za obdobje od leta 2009-2012.

Posebej veliko skrb namenjamo ravnanju z odpadno embalažo in ravnanju z ostalimi odpadki.

 

Hierarhija ravnanja z odpadki

V Mercatorju se trudimo upoštevati petstopensko hierarhijo ravnanja z odpadki, zato je preprečevanje nastajanja odpadkov v našem podjetju na prednostnem mestu.