Družbena odgovornost

mercator hrup

Hrup

Hrup v okolju je vsak nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove dejavnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v prometu in hrupom, ki ga povzročajo naprave s svojim delovanjem.

Hrup v naravno in življenjsko okolje, ki nastaja pri obratovanju naših prodajaln in opravljanju logistične dejavnosti je tisti okoljski vidik, ki ima najbolj neposreden vpliv na okoliške prebivalce. Zato smo pri zasnovi, gradnji in prenovi naših objektov še posebej pozorni na namestitev virov hrupa na takšen način, da je hrup, ki pri njihovem obratovanju nastaja, minimalen in tako za okoliške prebivalce čim manj moteč.