Družbena odgovornost

mercator energetsko ucinkovita gradnja

Energetsko učinkovita gradnja

Gradimo po načelih URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

Evolucijsko načrtovanje Mercatorjevih centrov

V zadnjih osmih letih je za Mercator, d. d., značilna intenzivna gradnja velikih trgovskih centrov, pri čemer se v vsako novo generacijo objektov vgradi sodobnejša in energijsko učinkovitejša oprema in sistemi stavbnih instalacij. V tem primeru govorimo o evolucijskem načrtovanju novejših trgovskih centrov, pri katerih se raba energije znižuje.

Posledica zniževanja energije je uporaba tehnologij učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki jih z gradnjo novih centrov nadgrajujemo. Zavedamo se pomembnosti varčevanja z energijo in končnosti zaloge glavnih energijskih virov, zato je naš cilj, da sistematično zmanjšujemo rabo energije v objektih, ki jih načrtujemo in gradimo.

Gradnja Mercator centra Ljubljana

Svetlobne cevi na strehi Mercator centra Ljubljana poskrbijo za integracijo dnevne svetlobe. Predvideni letni prihranek električne energije pri razsvetljavi ene svetlobne cevi je 523,4 kWh/leto. Na strehi je 55 cevi. Povprečno gospodinjstvo porabi letno 3500 kWh električne energije.

Z izpodrivnim prezračevanjem v nakupovalni ulici in prodajnem prostoru Avenije mode bomo letno prihranili predvidoma 131.000 kWh.

Z vgradnjo cevi talnega ogrevanja v nakupovalni ulici in delu Avenije mode je predviden letni prihranek pri ogrevanju 94.000 kWh.

Sončna elektrarna
na strehi Mercator centra Ljubljana naj bi letno proizvedla predvidoma 6.800 do 7.800 kWh električne energije. Toliko jo porabita letno dve povprečni gospodinjstvi.

Demonstracijski projekt SARA

Za še bolj učinkovit pristop k zmanjševanju rabe energije je Mercator junija 2004 pristopil k sodelovanju pri demonstracijskem projektu SARA, ki se je zaključil maja 2008. Projekt SARA je potekal v okviru Eco-buildings, energetsko demonstracijske iniciative Evropske komisije.

Namen projekta je bil zgraditi cenovno in energetsko učinkovit objekt, skladno s sonaravnim načrtovanjem arhitekture, z vgradnjo sodobnih energetskih tehnologij, s celovitim upravljanjem stavbe s centralno nadzornim sistemom in predstavitvijo učinkovite rabe energije zaposlenim in širšemu krogu ljudi. Prav tako je bil namen projekta SARA zasnovati stavbe tako, da bo pridobljena znanja možno uporabiti na različnih lokacijah.

Izhodišča za izgradnjo energetsko učinkovitega centra so bila implementirana pri obnovi in razširitvi objekta Mercator center Ljubljana.