Družbena odgovornost

Družini prijazno podjetje

Zavedamo se, da so zadovoljni in lojalni zaposleni ključnega pomena za uspešen razvoj in rast podjetja, zato se trudimo, da jim čim bolj olajšamo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

S tem namenom smo pristopili k pridobivanju certifikata DPP. Mercator je osnovni certifikat prejel leta 2007, polni pa 2010. Vse od takrat imamo polni certifikat. Certificiranje poteka pod okriljem Inštituta Ekvilib, ki definira postopke in pravila za pridobitev in ohranitev certifikata DPP.

Za nas je certifikat še ena oblika skrbi za zaposlene in obveza podjetja, da investira finančna sredstva in kadrovske resurse za uspešno izvajanje ukrepov, ki smo si jih izbrali in so za nas zavezujoči.

 

V sklopu certifikata Družini prijazno podjetje izvajamo ukrepe:

 • Komuniciranje z zaposlenimi. Ukrepe in aktivnosti projekta DPP ter vse ostale bonitete, zaposleni najdejo na platformi mi.Mercator.

 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo. Vrednote družini prijaznega podjetja poudarjamo tudi v širšem okolju.

 • Kodeks delovanja/poslovanja organizacije. Etični kodeks Fortenova grupe: je splošni akt, ki vzpostavlja generalna pravila in načela s področja morale in poklicne etike, ki jih zagovarjamo tudi v projektu DPP.

 • Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom: velika večina naših izobraževanj poteka v delovnem času zaposlenih. S tem ukrepom omogočamo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. S tem ukrepom spodbujamo vodje k vodenju v duhu sprejetih ukrepov.

 • Razvoj socialnih veščin za vodilne. Vodilni in vodstveni kadri za učinkovito vodenje razvijajo socialne veščine na številnih internih izobraževanjih.

 • Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra, projekt Nasledstva v operativi: s tem projektom že več let zagotavljamo bazen sodelavcev, ki imajo potencial za prevzem vodstvenih delovnih mest v operativi.

 • Izbor najboljšega sodelavca/sodelavke. Projekt Lepo je biti naj: po zaključenih natečajih za Nagrado Mercator, Naj šef, Naj prodajalna, Naj prodajalec, Naj potnik in Naj učitelj na svečani slovesnosti podelimo priznanja in finančne nagrade vsem nagrajencem.

 • Otroški časovni bonus - uvajanje v vrtec. Starši dobijo možnost koriščenja dodatnega dne plačanega izrednega dopusta za uvajanje otroka v vrtec.

 • Obdaritve otrok zaposlenih. Novorojenčke naših zaposlenih obdarimo z Lumpi paketom, prvošolčke s paketom šolskih potrebščin, otroke do 7. leta starosti pa tudi z darilom Božička.

 • Ponudba za prosti čas. Planinsko društvo Mercator: s tem ukrepom želimo sodelavce spodbuditi k hoji, druženju in preživljanju prostega časa v naravi.

 • Dan odprtih vrat za otroke zaposlenih. Ko se počitnice bližajo koncu, za otroke zaposlenih organiziramo dan odprtih, ki je poln igre in veselja.

 • Anketa Družini prijazno podjetje. Z vprašalnikom Ekvilib Inštituta enkrat na tri leta zberemo informacije o zadovoljstvu zaposlenih z ukrepi.

 • Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.  Tim bdi nad izvajanjem ukrepov DPP ter poslovodstvu predlaga nove ukrepe.

 

Certifikat Družini prijazno podjetje Mercator d.o.o.