Medijsko središče

poslovna stavba Mercator7

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasna ustavitev trgovanja z delnicami (MELR)

Pri družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., je bil z dnem 17. 3. 2022 v sodni register vpisan sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je bil sprejet na 30. izredni skupščini dne 23. 12. 2021.

Zato je bilo v skladu s pravili borze dne 22. 3. 2022 začasno zaustavljeno trgovanje z delnicami družbe (MELR), ki bo trajalo vse do izvedbe prenosa delnic na glavnega delničarja Fortenova Grupa, d. d., v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. o. o.