Medijsko središče

V Mercatorju v redni prodaji le v Sloveniji rejeno sveže meso

Zato so z enajstimi najpomembnejšimi slovenskimi dobavitelji mesa sklenili dogovor o stalnih odjemnih količinah svežega svinjskega, govejega, telečjega, piščančjega in puranjega mesa in pripravkov.

Okrogle mize Kupec želi slovensko! Kako lahko to zagotovimo?, ki jo je organizirala Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij v okviru GZS, so se udeležili številni predstavniki mesne pridelovalne in predelovalne industrije in drugi strokovnjaki. Soglašali so, da je ohranjanje visokega deleža samooskrbe izjemnega pomena ne le za prihodnost in razvoj panoge, ampak predvsem za ohranjanje nadzora nad kakovostjo in varnostjo hrane prihodnjih rodov.

Toni Balažič, predsednik Mercatorjeve uprave je na prireditvi predstavil Mercatorjevo zavezo, da bo Mercator  v svojih mesnicah zagotavljal samo v Sloveniji rejeno sveže svinjsko, goveje telečje, piščančje in puranje mesa in pripravke, o čemer so se dogovorili z vsemi večjimi domačimi dobavitelji mesa.
Ob tem je Balažič poudaril: «Ni nam vseeno, kaj jemo in kaj bodo jedli naši otroci. Ker želimo zagotoviti sledljivost svežega mesa in njegovo čim večjo kakovost predvsem z vidika doseganja zdravstvenih in drugih standardov, smo sprejeli zavezo, da bomo v Mercatorju v redni prodaji v naših mesnicah od aprila dalje ponujali izključno, torej 100% delež svežega mesa, rejenega v Sloveniji. Verjamemo, da bo naša zaveza, ki jo bomo izvajali skupaj z dobavitelji, pozitivno vplivala na zaupanje kupcev. Kupci želijo vedeti,  katero meso je rejeno v Sloveniji. Zaupanje kupcev do domačega mesa lahko pozitivno vpliva na celotno verigo mesne panoge, da bo zagotovila zadosti kakovostnega domačega mesa, spodbujala rejce k sonaravni vzreji, udeležence v oskrbni verigi k odpiranju novih delovnih mest in prizadevanjem za trajnostni razvoj, stroko pa za načrtovanje in razvoj panoge za prihodnost. Mercator kot trgovec pa s to zavezo sprejema svoj del odgovornosti in obveznosti. Ena od njih je samoiniciativno in prostovoljno označevanje izvora svežega mesa na prodajnih mestih. Dosledno bomo izvajali tudi lastni redni nadzor in preverjanje za zagotavljanje sledljivosti vsakega kosa svežega mesa. Dodatno bomo izobraževali naše mesarje v trgovinah tako glede strokovnih kot potrošniških vidikov, da se bodo kot svetovalci lahko še bolj posvetili kupcem in njihovim potrebam.«

Mercatorjeva zaveza je pomemben korak k še boljšemu sodelovanju v panogi, s čimer bodo zagotavljali zadostne količine kakovostnega mesa. Povečala bo skrb za sledljivost reje in varnost mesa kot enega najpomembnejših živil, pripomogla bo k spodbujanju več sonaravne reje s skrbjo za okolje, dobro počutje ljudi in živali, in prispevala k zagotavljanju sistema prehranske varnosti po mednarodnih standardih.
Mercatorjevi dobavitelji svežega mesa združujejo skupaj na tisoče manjših rejcev v Sloveniji. V Mercatorju sicer letno prodajo več kot 10 tisoč ton svežega mesa vseh vrst v več kot 100 svojih mesnicah. Odločili so se tudi za ohranjanje bogate slovenske kulinarične tradicije priprave mesa in v okviru ponudbe Iz domačih krajev ponujajo tudi tradicionalne in nekatere avtohtone mesnine.

Na okrogli mizi GZS so sodelovali Toni Balažič,  Skupina Mercator, Marko Višnar, Farma Ihan, Jure Vončina, KZ Krka, Nada Krajnc, Perutnina Ptuj, Andreja Bizjak, UVHVVR .  Moderirala je Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Meso je med našimi osnovnimi hranili. Vsebuje predvsem nepogrešljive aminokisline, ki jih potrebujemo za izgradnjo lastnih telesnih beljakovin. Pomembna sestavina mesa so tudi vitamini iz skupine B in minerali kot so železo, kalij in selen. Meso vsebuje tudi organizmu potrebne maščobe kot prenašalke vitaminov A, D, E in K9. Z različnimi sintetičnimi prehranskimi dopolnili nikoli ne moremo nadomestiti naravnih sestavin in funkcij mesa v prehrani.

Galerija - novice