Medijsko središče

Skupščina Mercatorja podelila razrešnice in imenovala dva nova člana nadzornega sveta

Na 26. redni skupščini so se delničarji družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., seznanili s poročilom o poslovanju družbe v letu 2018, podelili so razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe ter po odstopu članov nadzornega sveta Irene Weber in Vladimirja Bošnjaka izvolili dva nova člana v nadzorni svet družbe. To sta Miodrag Borojević in Paul Michael Foley. Za revizorja je skupščina potrdila revizijsko hišo PWC, d.o.o., Ljubljana.
 
Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je zbranim predstavnikom delničarjev predstavil poslovanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v preteklem letu in povzel pomembnejše poslovne dogodke.

Delničarji so za poslovno leto 2018 podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe.

  • Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 107,5 milijona EUR normaliziranega kosmatega denarnega toka iz poslovanja, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2017, povišanje kar za 18,6 %.
  • Skupina Mercator je v samo dveh letih normalizirano EBITDA povišala kar za 72,3 % (konec leta 2016 je EBITDA znašala 62,4 milijona EUR).
  • Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 2,18 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila z dobičkom v višini 1,6 milijona EUR.
  • Skupina Mercator je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišala prihodke od prodaje za 1,2 %, prihodki od trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno Mercatorjevo dejavnost, pa so zrasli za 3,2 %. Pomembno, za kar 97 milijonov EUR, pa je znižala tudi finančni dolg v primerjavi z letom 2017.

Skupščina se je seznanila z odstopom dveh članov nadzornega sveta družbe in sicer sta z dnem 5. 6. 2019 odstopila Irena Weber in Vladimir Bošnjak. Mercatorjevi delničarji so zato izglasovali dva nova člana nadzornega sveta in sicer Miodraga Borojevića ter Paula Michaela Foleyja. Njun štiriletni mandat v nadzornem svetu se je pričel z današnjim dnem.

  • G. Miodrag Borojević je po poklicu inženir elektrotehnike in ima magisterij iz upravljanja. Bil je direktor družbe O`key, direktor družbe REWE Group Italy in član upravnega odbora družbe Kaufland Croatia . Prav tako je bil na različnih vodstvenih položajih družbe Kaufland International. Miodrag Borojević je trenutno član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d.
  • G. Paul Foley se je šolal v Združenem kraljestvu in ima 23 let izkušenj pri družbi Aldi Group in 15 let izkušenj pri družbi Iceland Foods. Zdaj je član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d. in je aktiven član uprave v številnih drugih družbah, vključno z družbo Magnit.

Delničarji družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., so izglasovali tudi spremembo statuta družbe in sicer v delu, ki nadzornemu svetu omogoča, da glede na razmere na trgu in glede na pomembnost posameznih transakcij v okviru svoje nadzorne funkcije samostojno odloča o tem, kdaj je potrebno soglasje za razpolaganje z nepremičnim premoženjem družbe.