Medijsko središče

Mercator 686x300px

Skupina Mercator v prvem četrtletju 2018 z dobičkom in rastjo vseh ključnih kazalnikov poslovanja

Skupina Mercator je v prvem četrtletju 2018 glede na ocenjene podatke poslovanja ustvarila za 25,8 mio EUR EBITDA, kar je za 36,5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.  Bistveno se je izboljšal tudi poslovni izid iz poslovanja, ki je v prvem četrtletju 2018 znašal 9,1 mio EUR, kar predstavlja izboljšanje za 9,3 mio EUR glede na primerljivo obdobje preteklega leta. Skupina Mercator je v prvem četrtletju 2018 zabeležila tudi 1,3 % rast prihodkov iz prodaje glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

Izboljšala se je poslovna uspešnost in učinkovitost poslovanja, kar se odraža v višji EBITDA. Ocenjena vrednost EBITDA za Skupino v prvem četrtletju 2018 znaša 25,8 mio EUR, medtem ko je v primerljivem obdobju preteklega leta znašala 18,9 mio EUR. V prvem četrtletju 2018 je Skupina Mercator zabeležila 1,3 % rast prihodkov iz prodaje glede na primerljivo obdobje preteklega leta. V prvem četrtletju 2018 je Skupina Mercator zabeležila 1,3 % rast prihodkov iz prodaje glede na primerljivo obdobje preteklega leta.
Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, poudarja: »Poslovni izid iz poslovanja je v prvem četrtletju leta 2018 znašal 9,1 mio EUR, kar predstavlja pomembno izboljšanje za 9,3 mio EUR glede na primerljivo obdobje preteklega leta. Naša nova strategija torej zagotavlja poslovno rast oziroma dobre poslovne rezultate. Vpeljali smo nov koncept trgovin, nadaljujemo s prenovami trgovin v regiji, izboljšali smo konkurenčnost storitev in prilagodili prodajni asortiment. Krepimo svoje konkurenčne prednosti predvsem v ponudbi svežih in lokalnih  znamk, po katerih kupci najbolj povprašujejo. Mercator je še vedno nosilec inovativnosti - pravkar smo uvedli mobilno denarnico za plačevanje s Pika kartico na mobilnem telefonu.«

banner Pika M Pay 1100x480px3

Osredotočenost Skupine Mercator ostaja na osnovni dejavnosti poslovanja, pri čemer je ključni cilj nadaljevanje izboljševanja dobičkonosnosti. Še naprej bo v središču delovanja skrb za potrošnika, saj želimo ponuditi kar najboljše izdelke in storitve, ki jih dnevno želi in potrebuje, sodobno oblikovano prodajno okolje na čim večjem številu lokacij ter dopolnjeno in obogateno ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje.

Mercator tudi v letu 2018 vse svoje obveznosti do finančnih in poslovnih partnerjev poravnava v skladu z dogovorjenimi pogoji in roki.