Medijsko središče

VIT 1572

Skupina Mercator nadaljuje z uspešnim poslovanjem

V devetih mesecih leta 2017 je Skupina Mercator izboljšala poslovno uspešnost in učinkovitost poslovanja, kar se odraža v višjem dobičku in višji EBITDA. Dobiček Skupine Mercator je bil v obdobju 1-9 2017 upoštevajoč ohranjeno poslovanje za 11,6 milijonov EUR višji kot v enakem obdobju preteklega leta in znaša 9,9 milijonov EUR. EBITDA Skupine Mercator v obdobju 1-9 2017 znaša 89,2 milijonov EUR, kar je za 14,6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, prav tako se izboljšano poslovanje kaže tudi v višji EBITDA marži, ki se je povečala kar za 17,8 % glede na lani, če ne upoštevamo poslovanja odprodanih dejavnosti.

Izboljšana učinkovitost poslovanja Skupine Mercator

V devetmesečnem obdobju 2017 je Skupina Mercator izboljšala poslovno uspešnost in učinkovitost poslovanja, kar se odraža v višjem dobičku in višji EBITDA. Dobiček Skupine Mercator je bil v devetmesečju 2017 kar za 11,6 milijonov EUR višji kot v enakem obdobju preteklega leta, če upoštevamo ohranjeno poslovanje, in je znašal 9,9 milijonov EUR, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal -1,7 milijonov EUR.

EBITDA Skupine Mercator je v obdobju 1-9 2017 znašala 89,2 milijonov EUR, v enakem obdobju preteklega leta, brez poslovanja odprodanih dejavnosti pa 77,8 milijonov EUR. Izboljšano poslovanje se kaže tudi v višji EBITDA marži, ki se je povečala za 17,8 % če ne upoštevamo poslovanja odprodanih dejavnosti. Prav tako je višja EBITDA družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki znaša 54,7 milijonov EUR, kar je za 11,2 milijona EUR več kot v enakem obdobju preteklega leta. Tako je EBITDA marža višja za 29,1 % glede na podatke ohranjenega poslovanje v enakem obdobju preteklega leta.

Pomembno je torej, da prihodki iz osnovne dejavnosti rastejo, saj je na padec prihodkov po trgih vplivala predvsem odprodaja neosnovnih dejavnosti Modiane in Intersporta v letu 2016 ter zaprtje trgovin skladno z odločbo regulatorja trga v Srbiji.

Plačilni pogoji do dobaviteljev tudi v letu 2017 ostajajo stabilni, Mercator pa je uspel zmanjšati neto dolg do bank upnic. Mercator ostaja zanesljiv plačnik partnerjem in dobaviteljem.

Mercator ponovno na trgu Bosne in Hercegovine

Mercator se je uspešno vrnil na trg Bosne in Hercegovine. Od Konzuma BH, d. o. o., je od septembra postopno prevzel dejavnost maloprodaje v 83 trgovinah, 26. oktobra 2017 pa še formalno in svečano odprl svoji največji trgovini v Sarajevu in Banja Luki. Cilj Mercatorjevega poslovanja na tem trgu je lokalnim kupcem ponuditi nov koncept trgovine ter predvsem širok asortiment, ki bo v najvišji možni meri prilagojen potrebam in željam kupcev.

Načrt prihodnjega razvoja Skupine Mercator

Skupina Mercator ostaja bistven in odločilen trgovec v regiji. Mercatorjeva uprava je pripravila strateške usmeritve razvoja Mercatorja do leta 2021, ki so temelj za načrt poslovanja in razvoja Skupine Mercator, kot je vključen v načrt vzdržnosti poslovanja Skupine Agrokor oziroma njegovih petih ključnih segmentov poslovanja, ki v segmentu maloprodaje vključuje tudi Skupino Mercator. Ena ključnih predpostavk uspešnega nadaljnjega razvoja Mercatorja je tudi razdolževanje, ki bo Mercatorju omogočilo potreben investicijski zagon.