Medijsko središče

Polletno porocilo 2019

Poslovni izid iz poslovanja Skupine Mercator se je v devetih mesecih letos več kot podvojil glede na lani

Poslovni izid iz poslovanja Skupine Mercator se je v devetih mesecih letos več kot podvojil glede na lani

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2018 zabeležila 5,4 % rast prihodkov od prodaje trgovine na drobno glede na primerljivo obdobje preteklega leta in ustvarila za 86,8 mio EUR EBITDA, kar je 24,7 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Več kot podvojil se je poslovni izid iz poslovanja, ki je v obdobju 1-9 2018 znašal 35,8 mio EUR, kar predstavlja izboljšanje za 21,8 mio EUR glede na primerljiv izid v enakem obdobju preteklega leta. Prav tako je višja EBITDA družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki znaša 56,6 mio EUR, kar je za 3,5 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Obdobje 1-9 2018 je matična družba Skupine Mercator zaključila z 14,5 mio EUR čistega poslovnega izida.

Skupina Mercator je letošnje devetmesečno obdobje uspešno zaključila z 8,9 mio EUR čistega dobička, kar predstavlja povečanje za 19,4 mio EUR glede na primerljiv izid v enakem obdobju preteklega leta. »Poslovni izid iz poslovanja se je bistveno izboljšal in je v prvih devetih mesecih leta 2018 znašal 35,8 mio EUR, kar predstavlja izboljšanje za 21,8 mio EUR glede na primerljiv izid enakega obdobja preteklega leta. Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2018 realizirala 1.617,3 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 1,6 % več glede na primerljivo obdobje preteklega leta«, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.

Nova strategija, nov koncept trgovin, prenove trgovin in izboljšana konkurenčnost storitev kažejo pozitivne rezultate v osnovni dejavnosti poslovanja Skupine Mercator. Trgovina na drobno predstavlja 78,7 % vseh prihodkov, najpomembnejši trg poslovanja Skupine Mercator pa ostaja Slovenija, kjer je bila beležena 0,5-odstotna rast prihodkov v dejavnosti trgovine na drobno glede na primerljivo obdobje preteklega leta in to navkljub pomembnemu znižanju deleža Mercatorjevih trgovskih površin. Skupina Mercator tako ostaja osredotočena na osnovno dejavnost poslovanja, pri čemer je ključni cilj nadaljevanje izboljševanja dobičkonosnosti.

Neto finančni dolg Skupine Mercator jena dan 30. 9. 2018 znašal 738,3 mio EUR, kar je za 11,2 % oziroma 93,3 mio EUR manj kot leto prej. Mercator tudi v letu 2018 vse svoje obveznosti do finančnih in poslovnih partnerjev redno poravnava.

Mercator je v prvih devetih mesecih letos v osnovna sredstva investiral nekaj več kot 19 mio EUR, dezinvestiral pa za 17,8 mio EUR v okviru odprodaje nepremičnin, naprav in opreme. Na vseh trgih poslovanja je s poslovnimi najemi pridobil 13 novih maloprodajnih enot oziroma 6.923 m2 novih bruto površin. Mercator je izvedel vse potrebne aktivnosti za prodajo desetih nakupovalnih centrov v Sloveniji (projekt monetizacija) in v oktobru podpisal pogodbo o njihovi prodaji.

Mercator ostaja osredotočen na skrb za potrošnike, na sodobno prodajno okolje na čim večjem številu lokacij, na dopolnjeno in obogateno ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje ter na krepitev odnosov z lokalnimi in regijskimi dobavitelji in tako omogočati lokalni in regionalni razvoj.

Polletno porocilo 2019