Medijsko središče

Recertificirana sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

V Mercator, d.d., smo leta 2000 certificirali sistem vodenja kakovosti in tako postali prva slovenska trgovska družba, ki je prejela certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 za celovito obvladovanje vseh procesov na področju trgovine z izdelki na debelo in drobno. Leta 2009 smo pridobili še certifikat ISO 14001 za vpeljan sistem ravnanja z okoljem in do danes smo edino trgovsko podjetje na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje v Sloveniji, ki mu je bil podeljen omenjeni certifikat.

Certifikati niso trajni, zato zunanji presojevalci z rednimi letnimi presojami preverjajo, ali sistem vodenja še ustreza zahtevam standarda in se primerno izboljšuje, vsako tretje leto pa izvedejo obnovitveno presojo, pri kateri podajo celovito oceno delovanja in učinkovitosti sistema vodenja.

V letošnji obnovitveni presoji obeh sistemov so zunanji presojevalci Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) preverjali izpolnjevanje zahtev sistemov vodenja na vseh organizacijskih nivojih (od uprave do prodajalcev) ter v vseh poslovnih funkcijah in regijah, kjer Mercator, d. d., izvaja dejavnost trgovine z izdelki na debelo in drobno.

S ponovno podelitvijo certifikatov so potrdili, da Mercator, d. d., izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja skladno z zahtevami standardov ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.