Medijsko središče

Naj prodajalne 2014

Naj prodajalne 2014

Naj prodajalna je projekt, ki ga družba Mercator izvaja že od leta 1999 z namenom prepoznavanja najboljših izmed 479 Mercatorjevih živilskih prodajaln na območju Slovenije ter razvoja najvišjih standardov trgovinske dejavnosti na področju Slovenije. 3. 2. 2015 smo razglasili najboljše Mercatorjeve trgovine za leto 2014.

Igor Maroša, član uprave družbe Mercator za področje trgovine v Sloveniji in neosnovne dejavnosti je ob razglasitvi najboljših Mercatorjevih trgovin za leto 2014 izpostavil: »Priznanja Naj prodajalna kaže na Mercatorjevo dolgoletno zavezanost odličnosti in cilju, da ustvarjamo trgovino, v kateri se kupci počutijo najbolje. Ta nagrada je tudi način, na katerega preko kontinuiranega razvoja Mercatorjeve storitve kot največji trgovec vzpostavljamo in razvijamo najvišje standarde poslovanja in storitve v trgovinski dejavnosti na področju Slovenije. Kupci Mercatorju danes že priznavajo najboljšo storitev, priznanje Naj prodajalna pa je način, kako ta nivo vzdržujemo in še nadaljnje razvijamo.«  

V okviru priznanja za Naj prodajalno je bilo vseh 479 Mercatorjevih živilskih prodajaln v obdobju od pomladi do jeseni 2014 ocenjujenih po vnaprej določenih kriterijih, ki vključujejo oceno prijaznosti, urejenosti in strokovnosti zaposlenih, urejenosti oddelkov in blagajniškega mesta, produktivnost prodajalne, zadovoljstvo kupcev s posamezno Mercatorjevo trgovino ter ostalih ciljnih kazalnikov poslovanja.

Tekmovanje za priznanje Naj prodajalna  poteka v petih kategorijah, glede na velikost trgovine. Priznanje Naj prodajalna za leto 2014 so prejeli:

  • Kategorija hipermarketi: Hipermarket  Mercator Primskovo Kranj
  • Kategorija Večji supermarketi: Supermarket Mercator Slovenska Bistrica
  • Kategorija Manjši supermarketi: Market Mercator, Cesta Staneta Žagarja, Radovljica
  • Kategorija Večje superete: Market Mercator Gorišnica
  • Kategorija Manjša prodajalna: Market Mercator, Ljubljanska 13a, Bled