Medijsko središče

IMG 57

Skupina Mercator v 2015 z rastjo prihodkov in izboljšano dobičkonosnostjo

Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d. potrdil gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2015. Skupina v naslednjem letu planira prihodke od prodaje v višini 2,85 milijarde EUR, kar je za 6,94 % več kot je ocenjeno za leto 2014, ter pomembno izboljšanje dobičkonosnosti. Načrtovani denarni tok iz poslovanja (EBITDA) za leto 2015 znaša 182 milijona EUR in bo v primerjavi s planiranim za leto 2014 višji za 65 %. Skupina za leto 2015 načrtuje pozitivno poslovanje in dobiček v višini 60 milijonov EUR. Skupina Mercator bo zastavljene načrte dosegla z nadaljevanjem izvajanja obstoječih aktivnosti za optimizacijo poslovanja ter obsežnih trženjskih aktivnosti, ki nosijo pozitivne učinke na poslovanje. Vpliv na izboljšanje dobičkonosnosti bodo prinašali tudi doseženi dogovor o dolgoročnem prestrukturiranju finančnih obveznosti Skupine Mercator, nova organizacija Skupine Mercator,  v okviru katere smo prenehali poslovati na trgih, ki so bili za Mercator negativni ali manj dobičkonosni in okrepili sodelovanje na srbskem trgu. Prav tako se pričakujejo sinergije ustvarjene na nivoju Skupine Agrokor predvsem na področju izmenjave najboljših znanj, izkoriščanja logističnih procesov ter zagotavljanja konkurenčnih nabavnih pogojev. Kot rezultat konsolidacije po prevzemu s strani družbe Agrokor, d.d., bodo v letu 2015 opazne spremembe v strukturi poslovanja Skupine Mercator. Prihodki na trgu Slovenije se bodo v letu 2015 nekoliko povečali v primerjavi z ocenjenimi za letošnje leto, občutno se bodo povišali prihodki na srbskem trgu ter pomembno zmanjšali na trgih Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Skupina bo v naslednjem letu za investicije namenila trikrat več sredstev kot v letošnjem letu. 

V primerjavi z letošnjim letom Skupina Mercator za leto 2015 načrtuje rast prihodkov od prodaje v višini 6,94 %, in so načrtovani v višini 2,85 milijarde EUR. V Sloveniji je v primerjavi z oceno za leto 2014, načrtovana 3 % rast prihodkov od prodaje, v Črni gori pa načrtovani prihodki od prodaje ostajajo primerljivi z oceno za letošnje leto. Zaradi prehoda Agrokorjevih maloprodajnih enot v Srbiji pod okrilje Mercatorja se bodo prihodki Skupine na tem trgu v letu 2015 povečali za kar 71,3 %. Kot posledica prevzema Mercatorjeve maloprodajne dejavnosti na trgih Hrvaške ter Bosne in Hercegovine s strani Agrokorja pa se bodo prihodki Mercatorja na hrvaškem trgu zmanjšali za 69,9 % ter v Bosni in Hercegovini za 86,9%. Načrtovani prihodki na teh dveh trgih se nanašajo na nepremičninsko dejavnost družbe ter poslovanje Modiane in Intersporta. Rast prihodkov bo na eni strani posledica nadaljevanja izvajanja obsežnih trženjskih aktivnosti, ki izboljšujejo konkurenčnost Mercatorja na trgu, ter na drugi strani rezultat konsolidacije po trgih, ki je bila izvedena v okviru prevzema.

Skupina Mercator v letu 2015 načrtuje pomembno izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja, ki jo bo dosegla z načrtovano rastjo prihodkov, nadaljevanjem zastavljenih aktivnosti optimizacije poslovanja ter v letošnjem letu doseženim reprogramom posojil. Slednje med drugim omogoča prilagoditev oziroma znižanje obrestne mere, izboljšanje odnosov z dobavitelji ter s tem izboljšanje likvidnosti in pomembno okrepitev investicijske dejavnosti. Pozitivne učinke na dobičkonosnost poslovanja bo prinesel tudi prehod maloprodajne dejavnosti na hrvaškem trgu, kjer je Skupina v preteklosti beležila nedonosno poslovanje, pod trgovsko verigo Konzum. Profitabilnost Skupine Mercator pa bo odvisna tudi od ustvarjanja sinergijskih učinkov na področju trgovine znotraj Skupine Agrokor.

Skupina Mercator bo v letu 2015 pomembno okrepila svoje investicijske dejavnosti in bo za investicije namenila 99,5 milijona EUR, kar je trikrat več sredstev kot jih bo porabljenih v letu 2014. Skladno z zastavljeno strategijo največji delež investicij predstavljajo investicije v prenovo in vzdrževanje obstoječih prodajnih enot v Sloveniji.