Medijsko središče

Banner 29.skupscina 686x300px

Mercatorjevi delničarji na 27. skupščini za leto 2019 podelili razrešnici nadzornemu svetu in upravi

Ljubljana, 9. junij 2020 - Na 27. redni skupščini so se delničarji družbe Mercator, d.d., seznanili s poročilom o poslovanju družbe v letu 2019 ter podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za preteklo leto.

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je zbranim predstavnikom delničarjev strnjeno predstavil poslovanje družbe PS Mercator, d.d., v preteklem letu in povzel pomembnejše poslovne dogodke. Delničarji so za poslovno leto 2019 podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe.

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2019 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ni odločala, bilančna izguba ostane nepokrita. Na izgubo PS Mercator v preteklem letu so vplivale predvsem slabitve naložb, brez upoštevanja teh slabitev pa bi Poslovni sistem Mercator v letu 2019 realiziral dobiček v višini 9,8 milijona EUR. V letu 2019 je družba ustvarila za 1,2 milijarde EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 5,7 % več kot v letu 2018, pri čemer je bila v trgovini na drobno, ki predstavlja osnovno dejavnosti poslovanja, zabeležena 5,2 % rast.