Medijsko središče

Mercator kupci na blagajni5

Mercatorjeva uprava dvočlanska

Član uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., g. Drago Kavšek, je dne 21.12.2016 podal odstopno izjavo z mesta člana uprave.

Po mnogih uspešno zaključenih projektih bo funkcijo člana uprave v Mercatorju opravljal do 31.12.2016. Z dnem 1.1.2017 bo uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., delovala v sestavi: g. Toni Balažič, predsednik uprave, in g. Igor Mamuza, član uprave.