Medijsko središče

mercator pisne ponudbe nepremicnine

Mercatorjev nadzorni svet potrdil korektno poslovanje družbe

Mercatorjev nadzorni svet je na današnji  seji pregledal obsežno dokumentacijo in ugotovil, da je bilo Mercatorjevo poslovanje v preteklem obdobju korektno in brez nepravilnosti ter da poslovni interesi družbe Mercator niso bili oškodovani. Nova uprava Mercatorja je že pridobila soglasje večine bank posojilodajalk, karbo Mercatorju omogočilo, da njegove obveznosti, kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika, ne bodo zapadle v takojšnje plačilo. Seja nadzornega sveta je potekala v zelo pozitivnem in konstruktivnem vzdušju, predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić pa je poudaril, da Mercatorjeva uprava podpira tudi aktivnosti Vlade Republike Slovenija za zaščito interesov Skupine Mercator.

Mercatorjev nadzorni svet je imel na razpolago vsa gradiva in se je seznanil s poročilom o nabavni politiki Mercatorja in o sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci na področju marketinških storitev in investicij in je na podlagi relevantnih podatkov iz vseh poročil, še zlasti poročil družb Deloitte in Ernest &Young ter ugotovil, da ni bilo nepravilnosti pri predmetnem poslovanju.

Mercatorjev nadzorni svet je tudi podprl predlog predsednika Mercatorjeve uprave Tomislava Čizmića, da se angažira ena izmed štirih vodečih svetovalno revizijskih družb ali katera druga renomirana mednarodna svetovalna družba, ki bo dodatno vzpostavila sistem poročanja v zvezi s povezanimi družbami Skupine Mercator in Skupine Agrokor, ki niso del Skupine Mercator.

Nadzorni svet pa je upravi družbe naročil, naj nemudoma preuči vse možnosti, da se čim prej izvede poravnava medsebojnih terjatev in obveznosti med družbami skupine Mercator in družbami skupine Agrokor, ki niso del skupine Mercator.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom predsednika uprave o že opravljenih in tekočih aktivnostih uprave za zaščito vseh interesov družbe in skupine Mercator v zvezi z dogajanjem v Skupini Agrokor.  Predsednik uprave oz. uprava namreč vse od imenovanja uspešno vodi aktiven dialog z vsemi deležniki družbe, torej z bankami upnicami, dobavitelji, zaposlenimi, socialnimi partnerji in tudi z Vlado Republike Slovenije.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z dejstvom, da je nova uprava Mercatorja pridobila soglasje večine bank posojilodajalk, da ne bodo uveljavljale klavzule o navzkrižni kršitvi njegovih finančnih zavez do upnikov (t. i. cross-default). Soglasje bo Mercatorju omogočilo, da njegove še nezapadle obveznosti, kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika, ne bodo zapadle v takojšnje plačilo.

Mercatorjev nadzori svet je tako v dobrem in konstruktivnem vzdušju ugotovil, da tako Mercatorjevi pristojni kot zunanje neodvisne strokovne institucije potrjujejo korektno poslovanje družbe.