Medijsko središče

IMG 8174

Mercator ponovno vstopa na trg Bosne in Hercegovine

Mercator ne bo prevzemal obveznosti Konzuma BH, bo pa zagotovil trgu prilagojeno široko ponudbo, ki bo vključevala tudi izdelke lokalnih dobaviteljev.

Agrokorjev upniški odbor je potrdil predlog, ki pomeni sprejetje formalne podlage za Mercatorjev ponovni vstop na trg Bosne in Hercegovine. Primopredaja in vzpostavitev dejavnosti maloprodaje v 83 trgovinah bo potekala postopoma, vsekakor pa bo Mercator kupcem ponudil širok in prilagojen asortiment izdelkov, ki bo v najvišji možni meri prilagojen specifikam tržišča. Upniški odbor je hkrati sprejel zaveze o prestrukturiranju Konzuma BH, ki bo v prihodnje upravljal 156 svojih trgovin. Prestrukturiranje Konzuma BH ne predvideva Mercatorjevega prevzema obveznosti Konzuma BH.

Mercator bo v skladu z dogovorom v svoje upravljanje ponovno prevzel 83 trgovin, ponovni vstop na ta trg pa bo temeljil na pozitivnih izkušnjah iz obdobja, ko je Mercator upravljal trgovine v Bosni in Hercegovini. Integracija po prevzemu Mercatorja je namreč povzročila padec prometa in s tem neposredno negativno vplivala na poslovno učinkovitost maloprodajne dejavnosti na tem trgu.

Mercator je v zadnjem obdobju pripravil več scenarijev razvoja dejavnosti trgovine ne samo v  Bosni in Hercegovini, danes sprejet koncept pa predvsem pomeni, da Mercator v BiH ne bo prevzemal nobenih obveznosti Konzuma. Mercator bo po tržnih cenah odkupil opremo in zaloge v svojih trgovinah in s tem v veliki meri rešil svoje izzive glede obstoječih terjatev do Konzuma BH. V zadnjem obdobju je Mercator zelo intenzivno pripravljal projekt, saj mora urediti razmerja z dobavitelji, zaposlenimi, urediti logistiko in vrsto drugih aktivnosti, ki so osnova za Mercatorjevo poslovno uspešno delovanje. Ponovni vstop Mercatorja na to tržišče pa pomeni tudi poslovno priložnost za slovenske dobavitelje, katerih blagovne znamke so v Federaciji in Republiki Srbski prepoznane kot visoko kakovostne. Pri sodelovanju z lokalnimi in regijskimi dobavitelji Mercator ne pričakuje težav, tudi zaradi tega, ker je Agrokorjev upniški odbor sprejel tudi zaveze glede dokapitalizacije in likvidnosti Konzuma BH.

Prevzem objektov in vzpostavitev maloprodajne dejavnosti v Federaciji in Republiki Srbski bosta potekala postopoma. Mercatorjev cilj seveda ni zgolj namestitev novih obeležij na trgovine, temveč kupcem ponuditi nov koncept trgovine, ki ga razvija, ter predvsem širok asortiment, ki bo v najvišji možni meri prilagojen potrebam in željam kupcev. Mercator je po vseh raziskavah v BiH še vedno prepoznana znamka, kar je eden od pogojev za zadovoljstvo kupcev, dobaviteljev in zaposlenih.