Medijsko središče

VIT 6458

Mercator devetmesečje zaključil z dobičkom

Tržni delež Mercatorja od aprila letos vztrajno raste, tudi rezultati poslovanja po septembru 2016 dokazujejo, da zastavljena strategija daje pozitivne rezultate.

V obdobju 1-9 2016 je Skupina Mercator ustvarila 1,89 milijarde EUR čistih prihodkov iz prodaje in 30,4 milijona EUR dobička iz poslovanja in zaključuje obdobje z 8,2 milijona EUR čistega dobička.
Z odkupom zemljišča v aprilu 2016 je Skupina Mercator začela s projektom izgradnje novega logistično-distribucijskega centra, v juliju je bila uspešno podpisana pogodba o prodaji dejavnosti Modiana, v septembru pa pogodba o prodaji družbe Intersport ISI, d.o.o., s čimer Skupina Mercator uresničuje zastavljeno strategijo osredotočanja na osnovno dejavnost poslovanja.

Ustvarjenih 1,89 milijarde EUR prihodkov iz prodaje predstavlja padec prihodkov v višini 3,3 % glede na enako obdobje preteklega leta. Poslovni izid iz poslovanja in čisti dobiček pa nista v celoti primerljiva s preteklim letom predvsem zaradi enkratnih poslovnih dogodkov in vpliva prodaje neosnovnih dejavnosti. Na trgih Slovenije (3,0 %) in Srbije (5,0 %)  so nižji prihodki posledica zaprtja trgovin zaradi prenov ter zmanjšanja števila enot v neosnovnih aktivnostih. Dodatno so se v Sloveniji prihodki znižali zaradi odprodaje dejavnosti Santane in Loke, Pekarne Grosuplje in M Holidays. Na trgu Hrvaške, kjer je bil padec prihodkov najvišji (8,3 %), so prihodki nižji predvsem zaradi ukinitve celotnega market programa z junijem 2015 zaradi konsolidacije trga znotraj Skupine Agrokor, medtem ko so se prihodki v Črni gori povečali za 9,8 %. Kljub temu obdobje 1-9 2016 Skupina Mercator zaključuje z 8,2 milijona EUR čistega dobička.

Močan zagon investicijske aktivnosti

V obdobju 1-9 2016 je bilo na ravni Skupine Mercator za investicije namenjenih 53,2 milijona EUR, kar je za 12,2 % več, kot v enakem obdobju leta 2015. Osredotočenost ostaja na prenovah maloprodajnih enot, za kar je bilo porabljenih 57,0 % celotnih sredstev.

Začetek izgradnje novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra

V aprilu 2016 je bila podpisana pogodba med družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., in družbo Slovenske železnice, d.o.o., o odkupu zemljišča za izgradnjo novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra. Vrednost transakcije je znašala 17 milijonov EUR, vrednost celotne investicije pa je ocenjena na približno 100 milijonov EUR. Predvideni začetek gradnje objekta je v drugi polovici leta 2017, gradnja pa bo predvidoma zaključena do konca leta 2018. Namen izgradnje logističnega centra je centralizacija skladiščne dejavnosti, optimizacija stroškov poslovanja, uspešno konkuriranje ostalim trgovcem in modernizacija poslovanja.

Podpisani pogodbi o prodaji dejavnosti Modiane in Intersport ISI, d.o.o.

Mercator uspešno nadaljuje strategijo osredotočanja na svojo osnovno dejavnost. Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je dne 14. 7. 2016 podpisala pogodbo z družbo Montecristo SL, d.o.o., o prenosu dejavnosti Modiane. Predmet prodajnega procesa so bile trgovine s tekstilom in drogerije Beatique na vseh trgih poslovanja , pogodba pa vključuje nakup osnovnih sredstev, prevzem zaposlenih in prevzem dejavnosti na vseh lokacijah. Transakcija je bila zaključena 30. 9. 2016.
14. septembra 2016 pa sta družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Enterprise Fund VII, Poljska, podpisali kupoprodajno pogodbo o nakupu družbe Intersport ISI, d.o.o., matične družbe Skupine Intersport. Transakcija bo zaključena po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, predvidoma do konca leta.

Prenova kratkoročne strategije

Zaostrene tržne razmere v trgovinski panogi in gospodarska škoda zaradi pogorelega distribucijskega centra v Zalogu so zaradi potrebe po nadaljnjem izboljševanju poslovanja zahtevale tudi prenovo kratkoročne strategije. Zato je Mercator uvedel vrsto organizacijskih, procesnih in taktičnih sprememb ter prenovil kratkoročno strategijo. Opredeljena je v 6 korakih: jasna strategija pozicioniranja formatov, razvoj mreže z nadaljevanjem prenov in novih formatov, skrbno in učinkovitejše upravljanje marže, regionalna platforma

konkurenčnih dobaviteljev na nabavni strani, doseganje poslovne uspešnosti in učinkovitosti na ravni najboljših konkurentov v regiji, reorganizacija v Skupini Mercator z večjo stopnjo transparentnosti in odgovornosti ter vzpostavljanje veleprodaje kot samostojne dejavnosti.

Osredotočenost na sodobnega kupca

Mercator želi svojim kupcem ponuditi sodobno prodajno okolje z dopolnjeno in obogateno ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje. Prenovljene Mercatorjeve prodajalne kupcem omogočajo še prijetnejše nakupovalno izkušnjo, struktura ponudbe in storitev pa je prilagojena novim trendom nakupovanja. Mercator je prenovil, preuredil in osvežil številne svoje prodajalne. Celovito je bilo preurejenih 14 prodajaln na skupno 29.092 m2 bruto površin (4 hipermarketi, 1 supermarket in 9 marketov), delno preurejenih 12 prodajaln na skupno 3.940 m2 bruto površin (12 marketov) in preloženih 21 prodajaln na skupno 19.284 m2 (1 hipermarket, 2 supermarketa in 18 marketov).

S praznično toplino ustvarjamo bližino

V zadnje četrtletje, ki je za trgovce ključnega pomena, Mercator tako vstopa s številnimi prenovljenimi trgovinami, s ponudbo, ki vsak teden prinaša kupcem kaj novega in posebnega, atraktivne popuste vse dni v tednu, nagrajevanje zvestobe in ugodnosti na kartici Pika ter storitve, ki bodo nakupe dodatno olajšali. Ob tem pa Mercator načrtuje še številne dejavnosti, ki bodo ljudem pričarale praznično vzdušje, jih razveselile in mnoge tudi obdarile. Verjamemo, da bo Mercator uspešno sklenil poslovno leto, in nadaljeval s krepitvijo svojega tržnega položaja.