Medijsko središče

Draga Cukjati 2

Nova članica Mercatorjeve uprave za področje financ in informatike

Mercatorjev nadzorni svet je na svoji 14. korespondenčni seji za novo članico Mercatorjeve uprave imenoval Drago Cukjati. Na današnjem sestanku Mercatorjeve uprave z direktorji Mercatorjevih odvisnih družb, ki še traja, so že potrdili, da vse Mercatorjeve družbe na trgih Slovenije, Srbije in Črne Gore poslujejo stabilno. Mercatorjeva uprava bo na prihodnji izredni seji Mercatorjevega nadzornega sveta, ki bo v petek, 14. aprila 2017, nadzornikom predstavila vsa potrebna dokazila in dokumente o gospodarnem in odgovornem poslovanju.

Mercatorjev nadzorni svet je za novo članico Mercatorjeve uprave s petletnim mandatom od 18. 4. 2017 do 6.42022 imenoval Drago Cukjati.  Cukjatijeva je diplomirana ekonomistka z več kot 20 let izkušenj na vodilnih mestih v mednarodnih finančnih institucijah. Ves čas svoje kariere je Draga Cukjati delovala na vodilnih mestih Unicredit Skupine v Zagrebu, na Dunaju in v Ljubljani. Specializirana je za strukturirano financiranje, investicijsko bančništvo, vrednotenje podjetij ter za prevzeme, združitve in prodaje podjetij. Ključne naloge članice uprave za finance bodo skrb za izpolnjevanje vseh dogovorjenih obveznosti do vseh partnerjev, nadaljevanje konstruktivnega sodelovanja z bankami, izboljšanje poslovanja,  profitabilnosti ter zmanjševanje zadolženosti. Draga Cukjati je poročena in mati enega otroka ter od leta 2003 živi v Sloveniji.

Mercatorjeva uprava je za danes sklicala sestanek z direktorji Mercatorjevih odvisnih družb v Sloveniji ter družb Mercator – S, d.o.o. in Mercator – CG, d.o.o. Podrobno obravnavajo dogajanja na vseh trgih, kjer deluje Mercator, in že potrdili, da vse Mercatorjeve družbe v Skupini Mercator delujejo dobro in poslujejo stabilno. Iz analize položaja družb v Skupini Mercator glede na dane okoliščine je razvidno, da je poslovanje vseh družb stabilno in da Skupina Mercator še vedno predstavlja enoten sistem, ki ima izrazito pomemben položaj v vsaki državi, kjer deluje. Povezanost v Skupino Mercator torej še naprej omogoča vsem odvisnim družbam konkurenčno delovanje na trgih regije. Uprava in direktorji odvisnih družb bodo še naprej skrbno načrtovali in izvajali politiko likvidnosti družb, predvsem pa je uprava posebej poudarila zahtevo, da vse družbe tudi v bodoče zagotavljajo absolutno transparentno poslovanje.

Mercatorjeva uprava bo na izredni seji Mercatorjevega nadzornega sveta, ki bo 14. aprila 2017, predstavila vse potrebne argumente, pogodbe in druge dokumente, da se ovržejo vsi dvomi na področju poslovanja in sklepanja pogodb.

ga. Draga Cukjati