Medijsko središče

Sporočila za javnost


poslovna stavba Mercator13
15.04.2022|Sporočila za javnost

Vpis skupščinskega sklepa o umiku vseh delnic družbe

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14. 4. 2022 v sodni register vpisalo sklep o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ga je edini delničar Fortenova Grupa, d. d., sprejel na 31. izredni skupščini delničarjev dne 12. 4. 2022.

razpis za prodajo opreme2
12.04.2022|Sporočila za javnost

Sklepi 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina delničarjev odločala o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR s trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

poslovna stavba Mercator9
11.04.2022|Sporočila za javnost

Sklic 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., bo dne 12.4.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.