Medijsko središče

Sporočila za javnost


IMG 0127
08.08.2014|Novice

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., podala mnenje glede prevzemne ponudbe družbe Agrokor, d.d., za odkup delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

IMG 5082
07.08.2014|Novice

Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., na podlagi prejete zahteve o dopolnitvi dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev objavljenega dne 29.7.2014, s strani družbe Agrokor, d.d., objavlja dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev.

IMG 4953
04.08.2014|Novice

Odstop članov nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., so z dnem 28.8.2014 podali odstopno izjavo.