Medijsko središče

Sporočila za javnost


poslovna stavba Mercator3
|Sporočila za javnost

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev

29. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 1. 9. 2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

24.12.2021|Sporočila za javnost

Sklepi 30. izredne skupščine delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja sklepe 30. izredne skupščine delničarjev.

10.12.2021|Sporočila za javnost

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.