Medijsko središče

IMG 1973

Nagrada za zaposlovanje invalidov

Mercator je na dnevnih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije REHA 2015 v sredo, 23. septembra 2015, v Kongresnem centru Portus v Portorožu prejel posebno priložnostno nagrado kot največji zaposlovalec  invalidnih oseb  v Republiki Sloveniji.

Na REHA dnevih, katerih soorganizatorja sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, so podeli priložnostna priznanja delodajalcem, ki so v letu 2014 zaposlovali največ invalidov. S tem so simbolno podprli delodajalce, ki prispevajo, da se zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela ne zmanjšuje.

Ustrezno odločbo za priznano invalidnost ima v Mercatorju preko 800 zaposlenih, kar predstavlja dobrih 7 % vseh zaposlenih v podjetju. V okviru Skupine deluje tudi družba Mercator IP, ki ima status invalidskega podjetja s skoraj 400 zaposlenimi, med katerimi je polovica invalidov.

Vladimir Kukavica, dolgoletni direktor podjetja Mercator IP je ob prevzemu nagrade poudaril: »Mercator se kot največji trgovec v Sloveniji zaveda svoje družbene odgovornosti,  zato posebno pozornost namenjamo tako našim zaposlenim, ki so invalidi, in tudi našim kupcem, ki so invalidi. Prizadevamo si za zagotavljanje primernih delovnih mest in prijaznega delovnega okolja za vse, tudi za invalidne osebe, dokazujemo, da razumemo in spoštujemo drugačnost, ter razvijamo nove možnosti za enakopravno delo in sobivanje. Z iskanjem novih kreativnih rešitev ter z razvijanjem ustreznih strokovnih ter vodstvenih znanj, želimo gospodarno izrabiti - in to se nam zdi najpomembneje, njihove delovne in ustvarjalne zmožnosti na drugih ustreznih delovnih mestih. Za uspešno reintegracijo zaposlenih, ki jim  je bila z odločbo priznana invalidnost, tako ni dovolj samo prezaposlitev. Proces je mnogo bolj kompleksen in zahteva iskanje skupnih rešitev.«

V Mercator, d.d., je bilo na dan 31.8.2015 10.064 zaposlenih, od teh 623 invalidov (invalidi II., III. stopnje ter zaposleni s telesno okvaro). Invalidi so v največji meri zaposleni v podpornih funkcijah, nekaj pa jih je tudi na delovnih mestih povezanih z osnovno dejavnostjo kot so  prodajalec, blagovni manipulant, izmenovodja in oddelkovodja ter drugih.