Medijsko središče

Znamki kave Santana in Loka z novim lastnikom in smelimi razvojnimi načrti

Ivero Trade, d.o.o., povezana družba podjetja Franck, d.d., in podjetje Mercator EMBA sta danes, 30.6.2015, podpisala kupoprodajno pogodbo o prevzemu blagovnih znamk mlete kave Santana in Loka, ki se bosta še naprej proizvajali v Sloveniji.

Izdelke blagovnih znamk Santana in Loka bodo še naprej proizvajali v proizvodnih obratih družbe Mercator EMBA v Logatcu. Podjetje Franck pa bo nadaljevalo z vlaganji v kakovost izdelkov in njihovo distribucijo ter v nadaljnjo podporo rasti tržnega položaja obeh znamk prek razvoja in vlaganj v njune promocijske in komunikacijske aktivnosti.

Prodaja blagovnih znamk Loka in Santana je v skladu z dolgoročno strategijo družbe Mercator, v okviru katere se družba osredotoča na svojo osnovno dejavnost, tj. trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. S to transakcijo pridobivamo strateškega partnerja, ki bo omogočal nadaljnji razvoj izdelkov mlete kave in s tem te kategorije, kar prinaša pozitivne učinke tako za potrošnike kot ostale ključne deležnike.