Medijsko središče

Požar v skladiščnih prostorih v Ljubljani

V torek, 12. 5. 2015, je prišlo do hujšega požara v skladiščnih prostorih Mercatorja v Zalogu pri Ljubljani. Gre za skladiščne prostore, katerih skupna površina znaša nekaj več 13.000 m2 in so bili namenjeni skladiščenju izdelkov svežega programa, tj. sadja in zelenjave, mesa, delikatese ter mleka in mlečnih izdelkov. Na delu objekta, kjer je izbruhnil požar, so v času požara potekala vzdrževalna dela, ki jih je izvajal zunanji pogodbeni izvajalec. V času požara je bilo na lokaciji prisotnih okoli 150 zaposlenih Mercatorja, od katerih ni nihče pogrešan. Podrobnosti o poteku požara in vzroku bodo znani po zaključku uradne preiskave.

Po prvi oceni so huje poškodovane okoli dve tretjini skladiščnih prostorov. Poleg tega so bili v požaru uničeni tudi vsi skladiščeni izdelki. Zaradi velikega obsega požara bo gmotna škoda velika, konkretna ocena stroškov pa bo mogoča po zaključku uradne preiskave. Družba Mercator je imela tako objekt z opremo kot tudi skladiščeno blago ustrezno zavarovano.

Omenjeno skladišče je z navedenim blagom oskrbovalo Mercatorjeve trgovine v osrednji in zahodni Sloveniji. S takojšnjo prerazporeditvijo obstoječe oskrbovalne verige,  ta dogodek  ne bo pomembneje vplival na delovanje trgovin na teh območjih. Dolgoročno  oskrbo svojih trgovin bo Mercator zagotovili s prerazporeditvijo svojih logističnih poti iz ostalih dveh skladišč, ki se nahajata v Mariboru in Ptuju ter z  najemom zunanjih logističnih kapacitet.

Na tem mestu izrekamo iskreno sožalje družini ponesrečenega delavca zunanjega pogodbenega izvajalca, ki je v požaru izgubil življenje. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem gasilcem, reševalcem, policiji in zaposlenim Mercatorja za hiter odziv in izkazano veliko mero požrtvovalnosti, odgovornosti in poguma.

Hvala vam.